Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 21. júl 2024Meniny má Daniel
< sekcia Magazín

UNIKÁTNY VLAKOVÝ VIDEOPROJEKT: Z Komárna do Nových Zámkov

Železničná stanica Hurbanovo Foto: Tablet.TV

TABLET.TV vám vďaka spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ZSSK) opäť prináša ďalšiu časť unikátneho videoprojektu, aký na takejto úrovni na Slovensku ešte nikto nerealizoval.

Bratislava 17. jún (Teraz.sk/TABLET.TV) - Pred týždňom sme vám predstavili trať 135 z Nových Zámkov do Komárna. Postupne vám ukazujeme aj všetky používané železničné trate na Slovensku. A to jednak na stránke www.teraz.sk, alebo na stránke www.tablet.tv a samozrejme aj na domovskej stránke celého projektu www.vovlaku.sk.

Dnes pôjdeme po trati ŽSR 135 naspäť od prvej do poslednej sekundy v úlohe rušňovodiča Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. v osobnom vlaku Os 4810.

Na rozdiel od reálneho rušňovodiča budete mať výhodu infografiky, ktorá vám v priebehu jazdy ukáže, aké kultúrne, historické, alebo cestopisné pamiatky sa v danom okamihu okolo vás nachádzajú. Ďalšie informácie o projekte nájdete pod videooknom, ktoré predstavuje vjazd do železničnej reality.
Príjemnú cestu vlakom!


.
Pre lepšiu orientáciu na stránke
V hornej časti ponúkame okno, v ktorom je jazda vlaku medzi Komárnom a Novými Zámkami zaznamenaná kamerou od prvej do poslednej sekundy.

Nižšie sa dozviete technické údaje o vlaku a trati, po ktorej cestujete a zaujímavosti o jednotlivých zastávkach.

.

Začiatok cesty: Železničná stanica Komárno


Železničná stanica Komárno
Foto: Tablet.TV

.
Projekt TABLET.TV a VOVLAKU.SK
Cieľom projektu je priniesť vám možnosť precestovať celé Slovensko po koľajniciach - VO VLAKU. Postupne budeme zverejňovať videá jednotlivých úsekov tratí, ale aj doplňujúce videoreportáže, napríklad predstavíme vám železničné stanice, alebo zoberieme vás do železničného depa, kde vám ukážeme koľajovú techniku.

.
Údaje o vlaku a o trati
Jazda v osobnom vlaku Os 4810 Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
Radenie vlaku
Elektrický rušeň typu 240 + osobný vozeň B + osobný vozeň BDs + osobný vozeň Bt
O trati
Železničná trať Nové Zámky – Komárom (v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 135) je železničná trať na Slovensku, ktorá spája Nové Zámky a maďarské pohraničné mesto Komárom cez Komárno.

Číslo trate: ŽSR - 135
Správca: Železnice Slovenskej republiky
Trasa: Komárno- Nové Zámky
Rozchod: 1 435 mm


História trate
Komárno ako dôležitý prístav na Dunaji bol na uhorskú železnicu napojený traťou z Bratislavy 17. novembra 1896. Rozvoj dopravy si v roku 1910 vyžiadal vybudovanie lokálnej trate do Nových Zámkov, kadiaľ viedla významná spojnica Viedeň – Bratislava – Budapešť. Úsek prekonával mostom Dunaj a končil v maďarskom Komárome.
V tomto roku sa v meste vybudovala aj nová železničná stanica, vzdialená od pôvodnej asi 150 m, ktorá 10. mája 1910 privítala prvých cestujúcich.

Na trati bola 24. mája 1972 dokončená elektrifikácia a v súčasnosti slúži najmä na prímestskú a nákladnú dopravu.

Stanice a zastávky na trati
• Komárno – križovatka s traťou 131 (Bratislava – Komárno)
• Komárno zriaďovacia stanica, zostava a rozraďovanie nákladných vlakov, odovzdaná v r. 1994, prevádzka ukončená v r. 2009.
• Chotín
• Hurbanovo
• Bajč
• Nové Zámky – križovatka s traťou 130 (Bratislava – Štúrovo), 140 (N. Zámky – Prievidza), 150 (N. Zámky – Zvolen) a 151 (N. Zámky – Zlaté Moravce)

.

Koniec cesty – Železničná stanica Nové Zámky


Železničná stanica Nové Zámky
Foto: Tablet.TV


Zaujímavosti na trati


Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove
Nebývalý záujem o prírodné vedy v polovici 19. storočia, orientovaný na získanie čo najpresnejších výsledkov astronomických pozorovaní, vyvolal v celosvetovom meradle úsilie o zakladanie nových, moderných astronomických observatórií.

Mimoriadne významnou udalosťou v dejinách astronómie na Slovensku bolo roku 1871 založenie jedného z prvých astrofyzikálnych observatórií v Európe - hvezdárne v Hurbanove.

Dr. Mikuláš Konkoly Thege - zakladateľ hvezdárne i geomagnetického a meteorologického observatória v Hurbanove - patril na prelome 19. a 20. storočia medzi popredné vedecké svetové osobnosti.
Hvezdáreň, ktorú roku 1871 zakladá, sa za niekoľko rokov stala známa na celom svete.

Dr. Konkoly orientoval spočiatku svoje pozorovanie na výskum slnečných škvŕn, jasných komét (ich spektier), slnečných protuberancií, meteorov a určovanie času. Systematicky vykonával aj geomagnetické a meteorologické pozorovania. Neskôr sa venoval astrofyzikálnemu výskumu - astrofotometrii, spektroskopii, výskumu slnečnej fotosféry a chromosféry, fotografovaniu hviezdokôp a hmlovín, spektroskopickým a spektro-fotometrickým pozorovaniam.

Hvezdáreň v Hurbanove patrila na sklonku 19. storočia medzi najlepšie vybavené a svojou prácou najznámejšie astrofyzikálne observatóriá v Európe.

Po smrti Dr. Konkolyho (1916) polstoročná nepretržitá činnosť hvezdárne v Hurbanove ochabla a v období zložitých politických zmien súvisiacich s rozpadom Rakúsko-Uhorska bola práca hvezdárne prerušená. Roku 1919, teda v novej Československej republike, sa hvezdáreň v Hurbanove stala Štátnym astrofyzikálnym observatóriom pražskej hvezdárne.
Hvezdáreň v Hurbanove
Foto: Hvezdáreň v Hurbanove

Tretia historická etapa rozvoja astronómie v Hurbanove, na ktorú priamo nadväzuje vznik Slovenskej ústrednej hvezdárne (SÚH) v Hurbanove roku 1969, sa začína v roku 1962.

Orientácia činnosti hvezdárne v Hurbanove historicky nadväzuje na prácu niekoľkých generácií astronómov, ktorí vo hvezdárni v Hurbanove pôsobili. Okrem klimatických podmienok (Hurbanovo patrí na našom území medzi miesta s najväčším počtom slnečných dní v roku), ktoré predurčili odborné zameranie hvezdárne - výskum Slnka, jej súčasné a hlavné poslanie - špecializovanú kultúrnovýchovnú činnosť, v ostatnom období postupne formovali a obohacovali najmä významné úspechy vo výskume vesmíru (prvá umelá družica vo vesmíre, prvý človek vo vesmíre) a aktuálne požiadavky spoločnosti na zvyšovanie úrovne poznania a vzdelania občanov, ktoré tieto objavy a udalosti vyvolali.
Zdroj: wikipedia.org, suh.sk