< sekcia Magazín

UNIKÁTNY VLAKOVÝ VIDEOPROJEKT: Z Komárna do Bratislavy

Železničná stanica Orechová Potôň. Foto: Vovlaku.sk

Vovlaku.sk vám vďaka spolupráci s dopravcom RegioJet prináša ďalšiu časť unikátneho videoprojektu.

Bratislava 18. decembra (Vovlaku.sk) - Postupne vám ukazujeme všetky používané a, tak ako je to v tomto prípade, aj nevyužívané železničné trate na Slovensku. A to jednak na stránke www.teraz.sk, alebo na stránke www.tablet.tv a samozrejme aj na domovskej stránke celého projektu www.vovlaku.sk.

Dnes pôjdeme po trati ŽSR 131 z Komárna do Bratislavy od prvej do poslednej sekundy v úlohe rušňovodiča RegioJetu.

Na rozdiel od reálneho rušňovodiča budete mať výhodu infografiky, ktorá vám v priebehu jazdy ukáže, aké kultúrne, historické, alebo cestopisné pamiatky sa v danom okamihu okolo vás nachádzajú. Ďalšie informácie o projekte nájdete pod videooknom, ktoré predstavuje vjazd do železničnej reality.


Príjemnú cestu vlakom!Pre lepšiu orientáciu na stránke

V hornej časti ponúkame okno, v ktorom je jazda vlaku medzi Komárnom a Bratislavou zaznamenaná kamerou od prvej do poslednej sekundy.

Nižšie sa dozviete technické údaje o vlaku a trati, po ktorej cestujete a zaujímavosti o jednotlivých zastávkach.

Začiatok cesty- Železničná stanica Komárno


Železničná stanica Komárno.
Foto: Vovlaku.sk


Projekt TABLET.TV a VOVLAKU.SK

Cieľom projektu je priniesť vám možnosť precestovať celé Slovensko po koľajniciach- VO VLAKU. Postupne budeme zverejňovať videá jednotlivých úsekov tratí, ale aj doplňujúce videoreportáže, napríklad predstavíme vám železničné stanice, alebo zoberieme vás do železničného depa, kde vám ukážeme koľajovú techniku.

Údaje o vlaku a trati

Jazda v osobnom vlaku Os 4326 v motorovej jednotke radu 643 prevádzkovanej spoločnosťou RegioJet.

O trati

Železničná trať Bratislava – Komárno (v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 131) je železničná trať na Slovensku, ktorá spája Bratislavu a Komárno. Elektrifikované sú iba krátke úseky v Bratislave a v Komárne.

Číslo trate: ŽSR - 131
Správca: Železnice Slovenskej republiky
Trasa: Komárno - Bratislava
Rozchod: 1 435 mm


História trate

Železnica vznikla ako dva rôzne stavebné podniky. Prvým bola trať, spájajúca stanicu MÁV -Bratislava-Nové Mesto (neskôr Nivy) s Dunajskou Stredou. Koncesiu na jej výstavbu obdržal Július Sághy a Maximilán Neuschloss nariadením MO č. 94632/94.XII.24. Do Komárna bola železnica dostavaná na základe koncesie č. 24500/96.III.28, udelenej MO budapeštianskej firme Henrich Freund a synovia. Obe miestne železnice boli spojené do jedinej s názvom Miestna železnica Bratislava - Komárno nariadením MO č.7553/903.II.14 až roku 1903.

Výstavba trate Bratislava - Komárno prebiehala v rovinatom teréne bez väčších problémov. Najväčšou umelou stavbou železnice bol drevený most cez Malý Dunaj dĺžky 168 m. Na trati bolo celkom 14 staníc a 4 zastávky, resp. zastávky a nákladiská. V rámci stavby sa vybudovalo 18 výpravných budov, 30 skladov, 4 otvorené nákladiská v celkovej dĺžke celkom 234 m, 2 výhrevne a 20 strážnych stanovíšť. Zo 152 úrovňových priecestí trate boli vybavené závorami iba dve. Celkové náklady výstavby dosiahli čiastku 6 496 000 K. Prevádzka na trati Bratislava - Dunajská Streda bola otvorená 23.8.1895, na úseku Dunajská Streda - Komárno 17.11.1896.
Roku 1910 pri výstavbe štátnej lokálky Komárno - Nové Zámky sa vybudovala v Komárne nová železničná stanica, vzdialená asi 150 m od pôvodnej.

Posledný pravidelný vlak v réžii Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) prešiel po tejto trati dňa 3. marca 2012. Od 4. marca 2012 zabezpečuje osobnú dopravu vo verejnom záujme na tejto železničnej trati RegioJet Slovensko (RJSK).

Prevádzku RegioJet zabezpečuje dieselovými klimatizovanými jednotkami Bombardier Talent.

Stanice a zastávky na trati


Komárno – križovatka s traťou 135 (N. Zámky – Komárom)
• Komárno závody
• Nová Stráž
• Zlatná na Ostrove
• Horná Zlatná
• Okoličná na Ostrove
• Zemianska Olča
• Bodza
• Veľký Meder
• Okoč
• Dolný Štál
• Dolný Bar
• Kútniky
• Dunajská Streda
• Veľké Blahovo
• Orechová Potôň
• Michal na Ostrove
• Lehnice
• Veľká Paka
• Malá Paka
• Kvetoslavov
• Kvetoslavov zastávka
• Miloslavov
• Nové Košariská
• Rovinka
• Podunajské Biskupice
• Bratislava-Nové Mesto – križovatka s traťou 130 (BA – Štúrovo), 132 (BA – Rajka) a 607 (BA-Nové Mesto – BA-hlavná stanica)
Bratislava hlavná stanica - križovatka s traťou 120 (BA – Žilina)

Koniec cesty– Železničná stanica Bratislava hlavná stanica


Železničná stanica Bratislava hlavná stanica.
Foto: Vovlaku.sk

Zaujímavosti


Komárno

Komárno (maď. Komárom, nem. Komorn, srb. Коморан (Komoran), lat. Camarum, Comaromium)[5][6] je okresné mesto v Nitrianskom kraji na Slovensku, ktoré leží pri sútoku Dunaja a Váhu. Pre odlíšenie od mesta s rovnakým názvom, ktoré leží v Maďarsku, je v hovorovej maďarčine používaný názov Észak-Komárom (Severné Komárno) alebo Révkomárom.

Foto: TASR/Milan Drozd


Mesto ležiace pri sútoku Dunaja a Váhu a patrí medzi najstaršie trvalo obývané lokality na Slovensku[9]. Brod cez mohutnú rieku umožňoval cestu obchodníkov, ktorých prítomnosť využívalo miestne obyvateľstvo, profitujúce z pohybu tovaru. Osídlenie okolia dnešného mesta spadá do staršej doby bronzovej (cca 2000 pred Kr.), no výraznejšie stopy tu zanechali až Kelti a po nich Rimania. Na Dunaji sa nachádzala Limes Romanus – vonkajšia hranica Rímskej ríše a provincie Panónia, ktorú bránili opevnené tábory na rímskom, no i opačnom (keltskom a neskôr germánskom) brehu. Z tohto obdobia pochádza i Rímsky vojenský tábor v Iži(Celemantia/Kelemantia), ktorý tvoril predsunutú základňu a ochraňoval hranicu v okolí Komárna.
V meste je Nádvorie Európy - námestie obklopené stavbami v architektonickom štýle 45 európskych krajín.

Zdroj: wikipedia.org, vlaky.net