< sekcia Magazín

UNIKÁTNY VLAKOVÝ VIDEOPROJEKT: Z Prešova do Bardejova

Železničná stanica Raslavice Foto: Tablet.TV

TABLET.TV vám vďaka spolupráci s Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ZSSK) opäť prináša ďalšiu časť unikátneho videoprojektu, aký na takejto úrovni na Slovensku ešte nikto nerealizoval.

Bratislava 6. júl (Teraz.sk/TABLET.TV) - Postupne vám ukazujeme aj všetky používané železničné trate na Slovensku. To všetko jednak na stránke www.teraz.sk, alebo na stránke www.tablet.tv a takisto na špecializovanej stránke o železničnej doprave - www.vovlaku.sk.

Dnes vám predstavíme trať ŽSR 194 od prvej do poslednej sekundy v úlohe rušňovodiča Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. v osobnom vlaku Os 9205.

Na rozdiel od reálneho rušňovodiča budete mať výhodu infografiky, ktorá vám v priebehu jazdy ukáže, aké kultúrne, historické, alebo cestopisné pamiatky sa v danom okamihu okolo vás nachádzajú. Ďalšie informácie o projekte nájdete pod videooknom, ktoré predstavuje vjazd do železničnej reality.
Príjemnú cestu vlakom!Pre lepšiu orientáciu na stránke
V hornej časti ponúkame okno, v ktorom je jazda vlaku medzi Prešovom a Bardejovom zaznamenaná kamerou od prvej do poslednej sekundy.

Nižšie sa dozviete technické údaje o vlaku a trati, po ktorej cestujete a zaujímavosti o jednotlivých zastávkach.

Začiatok cesty- Železničná stanica Prešov


Železničná stanica Prešov
Foto: Tablet.TV

.
Projekt TABLET.TV a VOVLAKU.SK
Cieľom projektu je priniesť vám možnosť precestovať celé Slovensko po koľajniciach- VO VLAKU. Postupne budeme zverejňovať videá jednotlivých úsekov tratí, ale aj doplňujúce videoreportáže, napríklad predstavíme vám železničné stanice, alebo zoberieme vás do železničného depa, kde vám ukážeme koľajovú techniku.


Údaje o vlaku a trati
Jazda v motorovom vozni radu 812 a prípojnom vozni 011 v osobnom vlaku Os 9205 Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.

O trati
Železničná trať Prešov – Bardejov (v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 194) je jednokoľajná železničná trať na Slovensku, ktorá spája Prešov a Bardejov.

Číslo trate: ŽSR - 194
Správca: Železnice Slovenskej republiky
Trasa: Prešov - Bardejov
Otvorenie trate: 11.12.1893
Rozchod: 1 435 mm


História trate
Prepájanie dôležitých miest a regiónov Uhorska železnicou nabralo na intenzite najmä v 70. a 80. rokoch 19. storočia. Bardejovom mala prechádzať dôležitá trať z Košíc do Haliče, no bola zvolená trasa cez Humenné a Lupkówský priesmyk.

Výstavba trate bola náročná a vyžiadala si budovanie zárezov a násypov hĺbky, resp. výšky až 7 metrov. Na trati bolo 8 staníc a 3 zastávky s 8 výpravnými budovami a 1 čakárenským prístreškom, rušňové remízy boli umiestnené vo Vyšných Raslaviciach a Bardejove. Na šírej trati, ktorú križovalo 85 úrovňových priecestí, 1 nadchod a 3 podchody, bolo 19 strážnych stanovíšť. Výstavba železnice stála 2 840 000 korún a prvý vlak po nej prešiel 11.12.1893. Pre nedostatok financií sa upustilo od pokračovania Duklianskym priesmykom do Poľska.

Stanice a zastávky na trati
Prešov – križovatka s traťou 188 (Košice – Plaveč) a 193 (Prešov – Humenné)
• Šarišské Lúky
• Kapušany pri Prešove - križovatka s traťou 193 (Prešov – Humenné)
• Fulianka
• Tulčík
• Demjata obec
• Raslavice
• Vaniškovce
• Bartošovce
• Hertník
• Šiba
• Kľušov
Bardejov


Koniec cesty– Železničná stanica Bardejov


Železničná stanica Bardejov
Foto: Tablet.TV


Zaujímavosti na tratiMesto Bardejov
Bardejov je okresné mesto v Prešovskom kraji. Nachádza sa na severovýchode Slovenska v regióne Šariš. Zachovalé stredoveké centrum je od roku 2000 zapísané medzi lokality Svetového dedičstva UNESCO.
Mesto leží v severnom Šariši, na pomedzí Ondavskej vrchoviny a Busova a sútoku Tople a Šibskej vody. Pôvodne centrom trasovaná cesta I/77 už vedie južným okrajom po novovybudovanom obchvate, na ktorý sa pripája II/545 na Prešov.

Centrom mesta je Radničné námestie a priľahlé uličky (Veterná, Stöcklova, Hviezdoslavova, Poštová, Františkánov). Najfrekventovanejšie ulice sú Dlhý Rad (ulica pod námestím, nachádza sa tam väčšina administratívnych budov a veľa malých obchodíkov), Komenského (cesta z centra cez rovnomenné sídlisko smerom na Mihaľov), Štefánikova (smer na Mokroluh, cez štvrť obytných domčekov), kpt. Nálepku (smer z centra popod nemocničný komplex, smer Prešov) a nakoniec Duklianska (cez priemyselnú časť Bardejova, smer na Bardejovské Kúpele). Najstaršími historicky doloženými ulicami mimo stredovekých múrov mesta sú ulice Dlhý Rad a Slovenská.
Tradičný Bardejovský jarmok
Foto: TASR

V roku 1950 bol Bardejov vyhlásený za mestskú pamiatkovú rezerváciu a nastala intenzívna obnova kultúrneho dedičstva. V období socializmu sa niekoľkonásobne zvýšil počet obyvateľov mesta a rozvinula sa priemyselná výroba, najmä strojárska (podnik ZŤS) a obuvnícka (JAS). V roku 1986 bola Bardejovu za záchranu pamiatok udelená Európska cena – zlatá medaila – Medzinárodným kuratóriom so sídlom v Hamburgu, neskôr bol Bardejov zapísaný medzi lokality Svetového dedičstva UNESCO v roku 2000.

Zdroj: wikipedia.org, vlaky.net