< sekcia Magazín

UNIKÁTNY VLAKOVÝ VIDEOPROJEKT: Železničná stanica Lučenec

Železničná stanica Lučenec. Foto: Vovlaku.sk

Vovlaku.sk vám vďaka spolupráci s Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ZSSK) opäť prináša ďalšiu časť unikátneho videoprojektu, aký na takejto úrovni na Slovensku ešte nikto nerealizoval.

Bratislava 20. januára (Vovlaku.sk) - Pred týždňom sme vám predstavili železničnú trať 162. Teraz to bude stanica Lučenec. V ďalších častiach vám postupne ukážeme všetky používané železničné trate na Slovensku.

To všetko jednak na stránke www.teraz.sk, alebo na stránke www.tablet.tv a takisto na špecializovanej stránke o železničnej doprave - www.vovlaku.sk.

Železničná stanica Lučenec
Železničná stanica Lučenec je železničná stanica v Lučenci. Ide o železničný uzol ležiaci na hlavnom ťahu na trati 160 Zvolen - Košice. Zo stanice vychádza trať tretej kategórie č. 161 Lučenec - Kalonda št. hr. s Maďarskom v dĺžke 12 km a trať tretej kategórie č. 162 Lučenec - Utekáč v dĺžke 41 km.

Železničná stanica Lučenec.
Foto: Vovlaku.sk


Na stanici sa nachádza pokladňa Železničnej spoločnosti Slovensko, ktorá vydáva vnútroštátne a medzinárodné cestovné lístky v systéme KVC. Pri železničnej stanici je autobusová zastávka. Na stanici sídli aj Turistická a informačná agentúra.

Železničná stanica Lučenec.
Foto: Vovlaku.sk


Železnice Slovenskej republiky zrekonštruovali stanicu v rokoch 2016 až 2017. Súčasťou kompletnej rekonštrukcie bola modernizácia nástupíšť a prístupových komunikácií pre verejnosť, vybudovanie informačného systému pre cestujúcich, osvetlenie stanice, úprava exteriéru a interiéru staničnej budovy a budovy verejných toaliet, vykurovanie budov a úpravy na staničných koľajach. Celkový rozpočet rekonštrukcie bol 3 milióny eur.


Zdroj: wikipedia.org, zsr.sk, vlaky.net