Quantcast
< sekcia Magazín

UNIKÁTNY VLAKOVÝ VIDEOPROJEKT: Zo Šiah do Čaty

Železničná stanica Ipeľský Sokolec Foto: Tablet.TV

TABLET.TV vám vďaka spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ZSSK) opäť prináša ďalšiu časť unikátneho videoprojektu, aký na takejto úrovni na Slovensku ešte nikto nerealizoval.

Bratislava 3. júna (Teraz.sk/TABLET.TV) - Pred týždňom sme vám predstavili trať 153 z Čaty do Šiah. Postupne vám ukazujeme aj všetky používané železničné trate na Slovensku. A to jednak na stránke www.teraz.sk, alebo na stránke www.tablet.tv a samozrejme aj na domovskej stránke celého projektu www.vovlaku.sk.

Dnes pôjdeme po trati ŽSR 153 naspäť od prvej do poslednej sekundy v úlohe rušňovodiča Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. v osobnom vlaku Os 6056.

Na rozdiel od reálneho rušňovodiča budete mať výhodu infografiky, ktorá vám v priebehu jazdy ukáže, aké kultúrne, historické, alebo cestopisné pamiatky sa v danom okamihu okolo vás nachádzajú. Ďalšie informácie o projekte nájdete pod videooknom, ktoré predstavuje vjazd do železničnej reality.
Príjemnú cestu vlakom!Pre lepšiu orientáciu na stránke
V hornej časti ponúkame okno, v ktorom je jazda vlaku medzi Čatou a Šahami zaznamenaná kamerou od prvej do poslednej sekundy.

Nižšie sa dozviete technické údaje o vlaku a trati, po ktorej cestujete a zaujímavosti o jednotlivých zastávkach.


.

Začiatok cesty: Železničná stanica Šahy

Železničná stanica Šahy
Foto: Tablet.TV

.

Projekt TABLET.TV a VOVLAKU.SK
Cieľom projektu je priniesť vám možnosť precestovať celé Slovensko po koľajniciach- VO VLAKU. Postupne budeme zverejňovať videá jednotlivých úsekov tratí, ale aj doplňujúce videoreportáže, napríklad predstavíme vám železničné stanice, alebo zoberieme vás do železničného depa, kde vám ukážeme koľajovú techniku.

Údaje o vlaku a o trati
Jazda v osobnom vlaku Os Os 6056 Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. v motorovom vozni radu 812 a prípojnom vozni 012.

O trati
Železničná trať Zvolen– Čata (v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 153) je jednokoľajná železničná trať na Slovensku, spájajúca Zvolen a Čatu cez Krupinu.

V súčasnosti pohraničné Šahy boli od 24. septembra 1886 napojené na železnicu úsekom cez Čatu na Štúrovo a tým na hlavnú trať do Bratislavy. Prvý vlak do Krupiny prišiel 7. apríla1899, kedy bola odovzdaná trať zo Šiah. Tie boli prepojené na železnicu do Balážskych Ďarmôt a Budapešti, no toto spojenie bolo po rozpade Uhorska zrušené.

Po vzniku Československej republiky bolo potrebné dobudovať sieť železníc, orientovanú na Budapešť a dopravne prepojiť regióny. Juhom stredného Slovenska viedla trať z Lučenca do Šiah, no tá pripadla Maďarsku. V oblasti bola regionálna trať zo Šiah po Krupinu a preto bolo rozhodnuté o výstavbe prepojenia do Zvolena v dĺžke 33,8 km.

Budovanie trate sa začalo 3. januára 1923 a náročný terén si vyžiadal množstvo zemných prác, vrátane 2 tunelov, 188 mostov, násypov a zárezov. Nakoľko sa pracovalo takmer bez mechanizmov, výstavba bola veľmi náročná, no napriek tomu napredovala pomerne rýchlo. Do prevádzky bol úsek odovzdaný 15. januára 1925, kedy bolo skompletizované prepojenie Zvolena a južného Pohronia.

Osobná doprava na trati bola zastavená v roku 2003, vlaky v súčasnosti jazdia na úseku tejto trati: Šahy- Čata.
Číslo trate: ŽSR - 153
Správca: Železnice Slovenskej republiky
Trasa: Šahy- Čata
Rozchod: 1 435 mm


História trate
Železničnú sieť na našom území budovali počas rakúsko-uhorskej monarchie pre potreby uhorskej časti ríše a uzlom, kde sa železničné trate zbiehali, bola Budapešť.

Po vzniku ČSR bolo preto treba doplniť sieť železníc, aby sa zlepšilo nielen spojenie Čiech so Slovenskom, ale aj spojenie medzi jednotlivými časťami Slovenska. A tak bol onedlho prijatý zákon č. 235 Zb. z. a n. z 30. marca 1920 o stavbe 15 nových železničných tratí na finančné náklady štátu. Jednou z prvých takto postavených železníc bola aj trať Zvolen - Krupina.

Výstavbu tejto železničnej trate urýchlila skutočnosť, že železničná trať Šahy - Lučenec pripadla Maďarsku, a tak zostalo rozsiahle územie južne od Zvolena bez železničného spojenia s novým hospodárskym a administratívnym strediskom územia. Bola tu síce bývalá župná trať Krupina - Šahy, ale končila v Krupine. Doprava medzi Zvolenom a Krupinou sa uskutočňovala hlavne povozmi s konským poťahom a celkom málo nákladnými autami. Železničné spojenie so Zvolenom stalo nevyhnutnosťou.

Pri hľadaní trasy novej železnice sa spočiatku uvažovalo rekonštruovať úzkorozchodnú trať Hronská Breznica (teraz Hronská Dúbrava) - Banská Štiavnica a predĺžiť ju do Hontianskych Nemiec na trati Krupina - Šahy. Sťažovali to však prekážky technického rázu pri Banskej Štiavnici. Preto sa pre železnicu vybrala trasa popri starej ceste údolím riečok Neresnice a Krupinice.

Stavebné práce začali 3. januára 1923 na prvom úseku zo Zvolena. Stavbu si prezrel 26. augusta 1923 i vtedajší prezident republiky T. G. Masaryk, a to na 1. úseku. Ukončenie a odovzdanie železničnej trate sa predpokladalo v decembri 1924.

Územie, ktorým železnica vedie, je kopcovité a členené hojnými vodnými tokmi. Celkové stavebné náklady dosiahli výšku asi 76 miliónov Kč (na 1 km trate 2,2 milióna Kč).

Budovy boli postavené podľa plánov vypracovaných stavebnou správou, pričom sa bral ohľad na miestne pomery a charakter kraja.

Pravidelná doprava začala 16. januára 1925.

Stanice a zastávky na trati
• Šahy
• Vyškovce nad Ipľom
• Ipeľský Sokolec
• Bielovce
• Pastovce
• Zalaba
• Čata – križovatka s traťou 152 (Štúrovo – Levice)


Koniec cesty – Železničná stanica Čata


Železničná stanica Čata
Foto: Tablet.TV


Zaujímavosti na trati


Šahy
Šahy (v minulosti Ipoľské Šiahy, maď. Ipolyság, Ság, nem. Eipelschlag) je pohraničné mesto na Slovensku ležiace v okrese Levice v Nitrianskom kraji.

Názov mesta pravdepodobne pochádza od vlastného mena šachor, ktoré označuje vodnú rastlinu, ktorá sa v močaristom povodí rieky Ipeľ hojne nachádzala a pôvodní slovenskí obyvatelia nížin ňou pokrývali strechy. Podľa inej hypotézy meno pochádza zo staromaďarského ság (= kopec, zem), čo však nie je možné historicky doložiť. Iná podobná nepodložené hypotéza hovorí o zhodnosti s menom kabarského kmeňa. Ipolyság doslova znamená Poiplie.
Šahy - budova radnice
Foto: wikipedia

Mesto sa spomína prvýkrát v roku 1244 pod menom Saag. Vzniklo najprv ako osada pri kláštore premonštrátov, ktorého hlavná budova dodnes stojí hneď vedľa katolíckeho kostola. Katolícky kostol bol postavený v období baroka, v období po tureckých nájazdoch takmer do tla vyhorel, do dnešného dňa sa však zachoval pôvodný ústupkový portál bohato zdobený reliéfmi s rastlinnými motívmi. Mesto bolo v minulosti sídlom župy a malo právo meča – právo popravovať odsúdených.
Zdroj: wikipedia.org, vlaky.net