< sekcia Magazín

Ústav etnológie SAV prezentoval knižné monografie vydané v roku 2017

Na snímke nové publikácieí Ústavu etnológie SAV počas prezentácie v Bratislave 9. mája 2018. Foto: TASR/Marko Erd

Ich spoločná prezentácia dala možnosť nazrieť na súčasnú orientáciu tohto slovenského vedeckého akademického pracoviska ako na pozoruhodne pestrý celok.

Bratislava 10. mája (TASR) - Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied (SAV) prezentoval vo štvrtok popoludní štyri knižné vedecké monografie vydané v spolupráci s vydavateľstvom Veda v uplynulom roku 2017. Každá z publikácií sprístupňuje výsledky niektorého z aktuálnych smerov etnologického a antropologického výskumu. Ich spoločná prezentácia dala možnosť nazrieť na súčasnú orientáciu tohto slovenského vedeckého akademického pracoviska ako na pozoruhodne pestrý celok.

Prvá z publikácií - Rozprávanie a mlčanie. Medzigeneračná komunikácia v rodine trojice autorov Monika Vrzgulová, Ľubica Voľanská, Peter Salner rozoberá tému, ako sa v rámci rodiny komunikujú bolestivé a citlivé témy. Voľanská sledovala formy medzigeneračnej komunikácie najmä z hľadiska starostlivosti o najstarších členov rodiny. Vrzgulová si všímala spoločné a rozdielne pohľady starých rodičov, ich detí a vnukov na vybrané problémy rodinnej minulosti. Salner venoval pozornosť rozprávaniu (a mlčaniu) o holokauste. Spoločným výsledkom je plastický a v mnohom nový obraz zložitej problematiky rozprávania či nerozprávania, ako aj zmien jednotlivých naratívov odovzdávaných z generácie na generáciu.Zuzana Panczová v knihe Konšpiračné teórie: témy, historické kontexty a argumentačné stratégie prináša jeden z prvých ucelenejších výstupov na tému konšpiračných teórií na Slovensku. Tá je v súčasnosti predmetom sústredeného záujmu nielen vedeckej komunity, ale aj laickej verejnosti, médií či predstaviteľov politiky a bezpečnostných zložiek. Konšpiračné teórie sa týkajú dôležitých a citlivých sfér spoločenského života. Autorka na tému nazerá ako na kultúrny fenomén a identifikuje jeho historické a ideologické kontexty.

Publikácia Jediná jistota je změna: autoetnografie na transgender téma z pera Adama Wiesnera napĺňa ideu inovatívnosti tak z hľadiska témy, ako aj metodológie a štýlu písania. Autor do textu integruje svoju osobnú skúsenosť transgender človeka, a tým uvádza do vedeckej literatúry na Slovensku nezvykle nový formát vedeckej práce. Jeho monografia predstavuje v slovenskej a českej spoločenskovednej komunite relatívne nový žáner - autoetnografiu.Ide o špecifický žáner prezentovaný zvyčajne vo forme deskriptívnej či naratívnej monografie, v ktorej je autor plne prítomný a "priznáva" sa k tvorbe svojho textu a všetkým peripetiám spojeným s vedeckým písaním. Publikácia môže zároveň slúžiť ako metodologická učebnica pre odbory typu sociálna antropológia či sociológia.

Zuzana Beňušková v publikácii Občianske obrady na Slovensku sa ťažiskovo zameriava na tú časť obradovej kultúry spätej na Slovensku s narodením, uzavretím manželstva a smrti, ktorá sa sformovala v období štyroch desaťročí trvajúceho komunistického režimu. Keďže ide o etnologický pohľad, v centre pozornosti je okrem retrospektívnej analýzy formovania inštitucionálnych obradov aj ich reflexia a prijatie obyvateľmi.