Quantcast
< sekcia Magazín

V čom je rozdiel medzi obyčajným a úradným prekladom

Ilustračné foto Foto: Proxima Studio / Shutterstock.com

V živote ste sa už zrejme stretli so situáciou, keď ste si potrebovali dať niečo preložiť. Je dobré vedieť a poznať rozdiely medzi obyčajnými a overenými, resp. úradnými prekladmi.

Bratislava 19. mája (OTS) - Zíde sa vám to či už pri podnikaní, alebo napríklad pri uznávaní dosiahnutého vzdelania v zahraničí.

Obyčajný vs. úradný preklad
Dá sa povedať, že ten úplne prvý rozdiel, ktorý oddeľuje štandardné a overené preklady, spočíva v tom, kto takéto preklady môže realizovať. Kým na obyčajný preklad si môže trúfnuť ktokoľvek s dobrou znalosťou jazyka, tak napríklad úradný preklad angličtiny môže vykonať len úradný prekladateľ, ktorý je zapísaný na Ministerstve spravodlivosti SR. Takýchto prekladateľov nie je veľa, vyštudovať v tejto oblasti si vyžaduje veľa vedomostí a úsilia.

Trikolóra a prekladateľská doložka
Ďalším dôležitým rozdielom je to, ako samotný preklad vyzerá. V tomto chceme upozorniť, že prekladateľ preklad neoveruje, to nie je jeho úloha. Po vypracovaní prekladu však k nemu priloží trikolóru, akú poznáte od notára, a predovšetkým svoju prekladateľskú doložku. Tá je pre inštitúcie zárukou, že preklad je spracovaný podľa jeho najlepšieho vedomia a svedomia. Zmyslom úradného prekladu je, že by mal stopercentne a korektne preložiť obsah z jedného jazyka do druhého.

Úradne overený preklad sa zíde v rôznych oblastiach
Pri štandardnom preklade hovoríme povedzme aj o obyčajnom preklade seminárnej práce či článku. Čo sa týka úradných prekladov, ten sa vám zíde vo viacerých oblastiach života. Doplníme, že úradný preklad sa inak nazýva aj súdny preklad, pretože sa často využíva aj v inštitúte justície – napríklad pri výpise z registra trestov, preklade rozsudku či výpise z Obchodného registra. Úradný preklad nemčiny, angličtiny či iných jazykov využijete pri preložení dokumentov o dosiahnutom vzdelaní, diplomov, atestácií, ale aj v bežnom živote povedzme pri medicínskej dokumentácii.