< sekcia Magazín

Aj väzni sa sťažujú, v minulom roku ich nebolo spokojných až 408

Väzenie, ilustračné foto Foto: TASR/AP

Najčastejším dôvodom sťažností bolo porušovanie všeobecne záväzných právnych predpisov alebo interných predpisov.

Bratislava 23. augusta (TASR) - Dovedna 467 sťažností prijal v minulom roku Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS), pričom z tohto počtu bolo zaevidovaných 408 sťažností od samotných väzňov.

Zvyšný počet sťažností - 59, bol prijatý od občanov mimo výkonu väzby či trestu odňatia slobody, alebo išlo o anonymné. V porovnaní s rokom 2013 ide o pokles na celkovom počte prijatých sťažností o 26. Informoval TASR riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa ZVJS Adrián Baláž.

"Medziročne sa ochrany práv a právom chránených záujmov domáhalo o päť percent menej sťažovateľov ako v predchádzajúcom roku. Opodstatnených sťažností v roku 2014 bolo šesť, čo je oproti roku 2013 pokles o sedem. Podiel opodstatnených sťažností na celkovom počte podaných a vybavených v roku 2014 predstavoval 1,3 percenta, v roku 2013 to bolo 2,6 percenta," uviedol ďalej Baláž.

Najčastejším dôvodom sťažností bolo porušovanie všeobecne záväzných právnych predpisov alebo interných predpisov, v podobe postupov príslušníkov zboru (179 sťažností), čo predstavovalo až 38 percent všetkých podaní. Druhou najviac napádanou oblasťou boli podmienky a spôsob výkonu väzby a výkonu trestu so 100 sťažnosťami a nižší počet predstavovali sťažnosti podané na prijímanie, evidovanie a odosielanie ako úradnej, tak aj bežnej korešpondencie a jej následnú manipuláciu zo strany príslušníkov zboru s 30 sťažnosťami.

"Okruh sťažovateľov je v zbore špecifický, nakoľko ide väčšinou o osoby, ktoré sa nachádzajú vo výkone väzby alebo výkone trestu, v menšej miere aj o osoby mimo zariadení zboru, ktoré sa domnievajú, že konaním príslušníkov zboru boli porušené ich práva alebo právom chránené záujmy," dodal Baláž.

Aj keď počet sťažností je za sledovaných posledných päť rokov najnižší, celkovo v roku 2014 bol zaznamenaný najvyšší počet anonymných sťažností. Tieto nebolo možné prešetrovať, nakoľko ich podali osoby, ktoré neuviedli o sebe identifikačné údaje, alebo podávali sťažnosti prostredníctvom elektronickej pošty. Anonymné sťažnosti sa snažili poukázať na nesprávne, prípadne aj nezákonné postupy. Osobitnú kategóriu tvoria sťažnosti, ktoré podali príslušníci zboru. Za rok 2014 ich eviduje Generálne riaditeľstvo zboru celkovo osem.

V súčasnosti sa v slovenských väzniciach nachádza 1319 obvinených a 8752 odsúdených.