Quantcast
< sekcia Magazín

Vedci odkazujú: Kávy sa netreba báť

Foto: TASR/AP

Vďaka antioxidantom pravidelná konzumácia kávy môže znižovať riziko cukrovky 2. typu, má protinádorové účinky a pozitívne pôsobí pri prevencii Alzheimerovej choroby.


Bratislava 2. marca (TASR) - Porovnávaciu štúdiu, ktorá sledovala zmeny chemického zloženia kávy v závislosti od suroviny a spôsobu prípravy, predstavil v Bratislave Inštitút kávy. Štúdiu realizoval v spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou (VŠCHT) v Prahe. Vedecký tím analyzoval osem vzoriek kávy od najväčších výrobcov na trhu, orientoval sa na značky dominantné z pohľadu česko-slovenských konzumentov.

Vedci skúmali štyri druhy kávy - mletú praženú kávu pre prípravu "tureckej" kávy, rozpustnú kávu, kávu v kapsliach a mletú kávu na prípravu espressa, pripravovali ich obvyklými spôsobmi.

"Chceli sme byť objektívni, sledovali sme biologicky aktívne látky s pozitívnym efektom (antioxidanty) a látky, ktoré vznikajú v priebehu prípravy kávy, pri procese praženia za vysokých teplôt (akrylamid a furan)," uviedla pre TASR Jana Hajšlová, vedúca Ústavu chémie a analýzy potravín VŠCHT v Prahe.

Vedcov zaujímalo, aký vplyv budú mať rozdielne metódy prípravy rôznych druhov kávy na sledované látky. "Keď sme výsledky porovnali, zistili sme, že spôsob prípravy kávy žiadnym významným spôsobom neovplyvňuje sledované látky, resp. ich prechod do nápoja. Je to dané tým, že tie látky sú vo vode veľmi dobre rozpustné a ten prechod je takmer okamžitý," vysvetlila.

Foto: TASR/AP


Podľa štúdie tak na forme prípravy kávy výrazne nezáleží, všetky bežné druhy čierneho moku pripravované z kvalitných vstupných surovín vedú k nápoju porovnateľnej kvality. "Obsah procesných kontaminantov (akrylamidu a furanu) vo všetkých analyzovaných vzorkách je na hladine obvyklej pre túto komoditu. V žiadnej so skúmaných vzoriek sledované látky neprekročili bežné hodnoty Európskej komisie," konštatovala Hajšlová a potvrdila prítomnosť vysokého množstva antioxidačných látok vo všetkých druhoch kávy.
Foto: TASR/AP

"Antioxidanty spolu s ostatnými látkami prítomnými v káve hrajú rozhodujúcu úlohu pri jej pozitívnych vplyvoch na ľudský organizmus," poznamenal Peter Minárik, odborný garant Inštitútu kávy a dodal: "Vďaka nim pravidelná konzumácia kávy môže znižovať riziko cukrovky 2. typu, má protinádorové účinky a pozitívne pôsobí pri prevencii Alzheimerovej choroby."