< sekcia Magazín

Výnos Hodiny deťom skoro prekonal 240-tisícovú hranicu

Foto: Hodina deťom

Maskot Hugo ďakuje všetkým dospelým, ktorí sa zmenili na dobrých a pomohli tak deťom!

Bratislava 3. apríla (TERAZ.sk-OTS) - Do 14.ročníka zbierky Hodina deťom, ktorý skončil 31. marca 2013, prispeli individuálni i korporátni darcovia sumou 239 022,72 €. Čistý výnos bude použitý na projekty, ktoré skvalitňujú život detí a mladých – zdravých i handicapovaných na celom Slovensku. Zbierku organizuje Nadácia pre deti Slovenska, ktorá pôsobí v tejto oblasti už vyše 17 rokov.

14. ročník Hodiny deťom, najznámejšieho projektu Nadácie pre deti Slovenska (NDS) sa oficiálne začal 15. Novembra 2012. Start event v hoteli ABBA v Bratislave sa niesol, ako už tradične, v zábavnom duchu, za účasti detí a tiež čestnej predsedníčky Emílie Vašáryovej. O deň neskôr ulice 85 miest Slovenska zaplnilo počas pouličnej zbierky skoro 3 000 dobrovoľníkov Hodiny deťom so žltými pokladničkami.

V bratislavskom hoteli Carlton sa 28. novembra 2012 uskutočnila Benefičná aukcia Hodiny Deťom. Do aukcie venovali 35 známi slovenskí a zahraniční maliari 44 diel. Za najvyššiu cenu 2 000 € sa predalo dielo Marko Vrzgula – Čučoriedkový sorbet.

Tento rok sa poprvýkrat projekt Hodina deťom stal súčasťou Televíznej šou Slovensko ADVENT 2012. Umelci tri hodiny zabávali všetkých, ktorí šou sledovali priamo v štúdiu Slovenskej televízie v Bratislave, odkiaľ RTVS program vysielala. Bavili sa aj diváci doma pri televíznych obrazovkách. DOSPELÍ SA MENILI NA EŠTE LEPŠÍCH a do zbierky Hodina deťom prispeli formou sms alebo telefonátom so známymi osobnosťami.
Do Fondu Hodina deťom prispievali darcovia po celý rok aj ďalšími formami (viď. nasledujúca tabuľka).
Foto: NDS


Grantový program Hodiny deťom – uzávierka žiadostí
Do Nadácie pre deti Slovenska prišlo do uzávierky prijímania žiadostí v Grantovom programe Hodina deťom 14.ročník. Hodina deťom 147 žiadostí zo všetkých regiónov Slovenska v celkovej výške 1 301 354,12€. Uzávierka grantového programu bola 31. marca 2013.
Foto: NDS


Foto: NDS


Podporené projekty
Počet podporených projektov z o 14.ročníka zbierky Hodiny deťom, ako aj výška ich podpory bude oznámená na tlačovej konferencii Nadácie pre deti Slovenska 1. júna 2013.

Hodina deťom
Hodina deťom (HD) je celoročná verejná finančná zbierka, ktorú organizuje Nadácia pre deti Slovenska. Prostredníctvom nej poukazuje na potreby detí a mládeže, podporuje projekty zamerané na skvalitňovanie ich života. Hodina deťom od svojho vzniku podporila 1 470 projektov celkovou sumou 4 317 222,23 €.
www.hodinadetom.sk

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska (NDS), ktorú podľa prieskumu marketingovej agentúry TNS považuje takmer 90 % respondentov za dôveryhodnú, je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou. Je súčasťou celosvetovej siete nezávislých partnerských organizácií pre deti a mladých ľudí, ktorej iniciátorom je International Youth Foundation z USA. NDS od svojho vzniku do konca roka do roku 2011 podporila 2 128 projektov a štipendií vo výške 5 686 586 €.
www.nds.sk