Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 22. apríl 2024Meniny má Slavomír
< sekcia Magazín

Výstava PORTRÉT ALEBO PRÍBEH odkrýva vnútorné svety mladých ľudí

Snímka z výstavy Portrét alebo príbeh. Foto: Simona Lomnická

Výstava zaznamenáva veľa vecí, analyzuje a odhaľuje, ale je stále aj mystagógiou a umožňuje nám vniknúť len čiastočne do tajomstva príbehu, intimity osoby či duchovného sveta a pritom ho nezneuctiť.

Bratislava 18. novembra (Teraz.sk) - Študenti Fakulty masmediálnej komunikácie v Trnave otvoria v utorok 19. novembra výstavu s názvom "Portrét alebo príbeh". Vystavené fotografie v Galérii Ľudovíta Hlaváča sú odhalením vnútorných životov mladých ľudí a ich prežívania vo vzťahu k ich blízkym a priateľom.

Otvorenie výstavy: v utorok 19. 11. 201915:00 hod.
Výstavné priestory: Galéria Ľudovíta Hlaváča, FMK UCM, Skladová 2, Trnava


Snímka z výstavy "Portrét alebo príbeh".
Foto: Júlia Jamrichová


"Portrét alebo príbeh blízkej osoby sú frekventované témy v rámci viacerých žánrov média fotografie. Pri umeleckom, no tak isto i pri pedagogickom procese komunikatívne a kontaktne iniciujú vizuálne prerozprávanie identity, intimity, statusu či dizajnu jednej alebo viacerých osôb. Koncept portrétu – príbehu – naratívu spúšťa a umožňuje vo vedomí a podvedomí (mimo osobnej i obecnej empírie) nielen kontext imaginatívnej (sprítomňujúcej) spomienky na históriu osobných vzťahov, ale aj to, aby autor spolu s ňou vytvoril na základe vlastných skúseností analytický portrét –príbeh. Portrét tak v koncepte naratívu môže vyplniť prázdny priestor a miesta toho, čo sa stalo symbolom a čo sa má stať archetypom –sociálnymi a umenovednými dejinami," uvádza pedagóg študentov Jozef Sedlák.

Snímka z výstavy "Portrét alebo príbeh".
Foto: Adela Najdeková


"V portréte a príbehu musí existovať interpretačný bod (Barthesovo Punctum), ktorý umožňuje percipientovi dekódovať a objavovať dôvod, kedy sa publikum (divák) stáva súčasťou dejinného času portrétovanej osoby. Osobný vzťah a poznanie kreuje „život“ v najmenších (detailných) prvkoch, ako sú gestá, fragmenty šiat, rúk, vecí na stole a pod. Tento model scénického rozprávania je metodológiou asociačného portrétu, zanamenávajúceho intimitu vecí a priestoru, ktorá je portrétom a príbehom danej osoby," opisuje Jozef Sedlák.

Snímka z výstavy "Portrét alebo príbeh".
Foto: Jarmila Timková


"Téma „Portrét alebo príbeh“ sa stala pre študentov tvorivým ateliérom – priestorom na vyjadrenie „sujetu“ (zápletky) plynutia udalostí v rôznych častiach Slovenska, s rôznymi ľuďmi, prevažne blízkymi (brat, sestra, priateľ, prateľka, rodičia, starí rodičia...), profesiami, prostrediami a vzťahmi."

"Táto schéma a napätie medzi predstavou a realitou – hlukom tam vonku a tichom vo vnútri – bola podmienená funkciou pamäti nereprezentujúcej tendenciu viazať žánre portrétu a naratívu len na zaznamenanú osobu. Tento „obrat k obrazu – príbehu” je „obrat k príbehu diváka” s potenciálom silných sebareflexívnych podnetov, ktoré predstavujú určitú parabolu – schopnosť prepájať jednotlivé príbehy (portréty) s osobnou projekciou, teda premietnutím autorovho myšlienkového postupu – z hľadiska fotografie niekedy ťažko prístupným a identifikovateľným – ale  univerzálne rozpoznateľným v situáciách, ktoré sa autor rozhodne zverejniť," približuje.

Snímka z výstavy "Portrét alebo príbeh".
Foto: Jakub Měkota


"Mladá generácia študentov – fotografov si prisvojuje aktuálny vizuálny jazyk ako sociálny koncept odtrhnutý od všeobecnej ikonografie ukotvenej v histórii. Napriek tomu, že sa mnohé veci recyklujú, metodologicky posúva poetiku videnia reality (vzťahov, identity človeka, práce, objektov, vecí) nielen do kontextu obžaloby a falzifikácie (tzv. posthumanistického dokumentu), ale aj emocionálneho, subjektívneho konštruktu vypätej estetizujúcej situácie na hranici gýču. V tomto uchopení (kódovaní) je aj citlivosť k pochopeniu vlastnej evolúcie, existenciálneho, duchovného a sebapoznávacieho postoja autora s otázkou (možno intuitívnou) po normotvorných hodnotách, zmysle poslania a význame umenia," komentuje výstavu J. Sedlák.

Snímka z výstavy "Portrét alebo príbeh".
Foto: Robert Nagy


"Výstava fotografií študentov predmetu Žurnalistická fotografia predstavuje talentovaných mladých ľudí, ktorí prijali „riziko“ otvorenia sa – ich vnútorného sveta, uvažovania a prežívania vzťahu k blízkym rodinným osobám, priateľom. Výstava zaznamenáva veľa vecí, analyzuje a odhaľuje, ale je stále aj „mystagógiou“ a umožňuje nám vniknúť len čiastočne do tajomstva príbehu, intimity osoby či duchovného sveta a pritom ho nezneuctiť. Výstava nás nabáda k tomu, aby sme iným spôsobom vyjadrili to, čo sa nevyjadruje slovami, ale obrazom," uzatvára Jozef Sedlák.

Sníma z výstavy "Portrét alebo príbeh".
Foto: Radoslava Šulejová


Výstavu uvedú: Mgr. Eva Jonisová, Mgr. Kristián Pribila, doc. MgA. Jozef Sedlák

Vystavujúci študenti: Adela Najdeková, Dominika Šimková, Kristína Psotová, Marcela Kuciaková, Simona Lomnická, Mária Kožuchová, Matúš Harťanský, Robert Nagy, Lucia Rumanová, Radoslava Šulejová, Jarmila Timková, Laura Baratová, Patrik Hudec, Kristína Mokrá, Júlia Jamrichová, Jakub Měkota