< sekcia Magazín

Významný ekológ E. Bublinec jubiluje, život zasvätil bukom a smrekom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Prispel nimi k nevyhnutnej kompletizácii poznania ekologických zákonitostí kolobehu bioprvkov vo vývoji a raste lesa.

Komárno/Bratislava 1. februára (TASR) - Významná slovenská vedecká osobnosť, lesník a ekológ Eduard Bublinec sa dnes dožíva 80 rokov.

Doménou jeho vedeckých prác je výskum biogeochemických cyklov najmä v bukových a smrekových ekosystémoch. Prispel nimi k nevyhnutnej kompletizácii poznania ekologických zákonitostí kolobehu bioprvkov vo vývoji a raste lesa.

Eduard Bublinec sa narodil 1. februára 1937 v Komárne. Celý doterajší pracovný život mu vypĺňala vedecká činnosť, ktorá sa začala už počas vysokoškolského štúdia na Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Prvé tri roky po jej absolvovaní pôsobil na Strednej lesníckej škole v Prešove a Lesoprojekte v typologickom (ekologickom) prieskume. Jeho orientácia, skôr na teóriu, ho zaviedla v roku 1965 do Výskumného ústavu lesného hospodárstva vo Zvolene (dnes Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Národné lesnícke centrum).

Tu v roku 1970 obhájil vedeckú hodnosť kandidáta vied. Po dlhoročnom pôsobení vo VÚLH prešiel v roku 1984 do práve zakladaného ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV), dnes Ústav ekológie lesa SAV (ÚEL). Zásadný obrat v nárokoch na využitie jeho organizačných schopností nastal po zmenách v roku 1989. V rokoch 1990–2000 bol riaditeľom ÚEL SAV. Súčasne pôsobil ako pedagóg aj na Technickej univerzite (TU) vo Zvolene.

V roku 1992 sa habilitoval na docenta a v roku 1994 bol menovaný profesorom. Od roku 2004 prednášal na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Spolupracoval s TU vo Zvolene a s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Popri riešení mnohých domácich výskumných úloh bol zapojený do známych medzinárodných biologických a biosférických programov IBP (International Biological Programme) a programu MaB (Man and Biosphere).

Eduard Bublinec sa stal čestným členom Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied. Z mnohých jeho ocenení treba vyzdvihnúť Zlatú plaketu SAV za zásluhy v biologicko-ekologických vedách a Fándlyho medailu.