< sekcia

Ábel Ravasz sa v tomto roku zameria na vzdelávanie a bývanie Rómov

Na snímke splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz. Foto: TASR - Jakub Kotian

V oblasti bývania je podľa Ravasza kľúčovým projektom takzvané prestupné bývanie. Obce a neziskové organizácie sa môžu uchádzať o zdroje na vybudovanie viacstupňových systémov bývania.

Čirč 17. januára (TASR) - Ak niekto žije bez pitnej vody, elektriny a ústredného kúrenia, nie je možné od neho očakávať, že sa hneď prispôsobí inému spôsobu života. Na štvrtkovom brífingu v obci Čirč v okrese Stará Ľubovňa venovanom zhodnoteniu realizovaných a pripravovaných projektov a aktivít v roku 2019 to povedal splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz. V tomto roku sa chce prioritne venovať oblasti vzdelávania, zamestnanosti a bývania Rómov.

"Od roku 2016 pracujeme na systémových krokoch v oblasti integrácie marginalizovaných komunít. Snažíme sa dosiahnuť dlhodobé, udržateľné výsledky, ktoré vedia razantne ovplyvniť situáciu ľudí žijúcich v hlbokej chudobe. Potrebujeme k tomu vykonať najmä nutné zmeny zákonov, na ktoré v niektorých prípadoch čakáme už dekády. Dôležité je aj zabezpečiť prácu priamo v teréne a finančné zdroje na investície. Len v takejto kombinácii máme šancu na úspech," uviedol Ravasz.

V oblasti vzdelávania vyzdvihol zavedenie povinnej predškolskej dochádzky pre všetky deti od septembra 2020. Opatrenie je podporené eurofondovým projektom pre budovanie materských škôl – vo výstavbe je ich v súčasnosti už vyše 70, a projektom PRIM, prostredníctvom ktorého Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity posiela asistentov a odborných zamestnancov do materských škôl.

V oblasti zamestnanosti sa sústredil na balík opatrení, ktorý bol prijatý koncom roka 2018. Ten nadväzuje aj na skoršie legislatívne opatrenia, akými sú reforma osobného bankrotu, zmeny kvalifikačných predpokladov pre terénnych pracovníkov či zákon o sociálnej ekonomike.

"V novodobej histórii Slovenska sa nestávalo často, že by vláda iniciatívne prijala dokument pre zvýšenie zamestnanosti ľudí zo znevýhodnených skupín. Realizovať sa bude už v roku 2019 a prinesie osoh nielen členom týchto skupín, ale aj celej spoločnosti. Už teraz vidíme rekordnú mieru zamestnanosti v marginalizovaných komunitách, ale týmito opatreniami chceme dosiahnuť ďalšie výrazné zlepšenie," povedal Ravasz.

Vyzdvihol tiež dôležitosť zabezpečenia udržateľnosti takzvaných pomocných profesií, ako sú terénni sociálni pracovníci, pracovníci komunitných centier a asistenti v školách.

V oblasti bývania je podľa Ravasza kľúčovým projektom takzvané prestupné bývanie. Obce a neziskové organizácie sa môžu uchádzať o zdroje na vybudovanie viacstupňových systémov bývania. "Nemôžeme očakávať, že niekto, kto dlhodobo žije bez pitnej vody, elektriny a ústredného kúrenia, bude schopný ihneď sa prepnúť do úplne iného spôsobu života. Opatrenie chceme podporiť aj vytvorením projektu rómskych domovníkov," vysvetlil Ravasz.

Ako ďalej uviedol, v roku 2019 rezort vnútra sprístupní obciam ďalšie zdroje aj na budovanie škôlok, komunitných centier, pozemné komunikácie, odpadové hospodárstvo a vodovodné siete.

V tejto oblasti naďalej pracujú s agendou vysporiadania pozemkov pod osadami, ktoré bolo umožnené reformou z roku 2017. Na brífingu sa prezentoval aj starosta obce Čirč Michal Didik, ktorému sa podarilo vysporiadať pozemky medzi prvými na Slovensku. Dnes sú všetky pozemky v majetku obce, ktorá ich prenajíma svojim obyvateľom. Podľa Ravasza je potrebné vysporiadať pozemky aj v ďalších obciach, kde vie byť nápomocný aj úrad splnomocnenca.