< sekcia

Akčný plán EÚ pre obehovú ekonomiku má svoje prioritné odvetvia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Komisia sa chce zamerať na odvetvia, ktoré využívajú najviac zdrojov a kde je vysoký potenciál recyklácie.

Brusel 11. marca (TASR) - Nový akčný plán Európskej komisie (EK) pre obehové hospodárstvo predstavuje nové iniciatívy počas celého životného cyklu výrobkov s cieľom modernizovať a transformovať európske hospodárstvo a zároveň chrániť životné prostredie.

Komisia sa chce zamerať na odvetvia, ktoré využívajú najviac zdrojov a kde je vysoký potenciál recyklácie. Konkrétne akcie sa budú týkať: sektorov elektroniky a informačných technológií (IKT); batérií a vozidiel; baliaceho materiálu (s obmedzením nadmerného balenia); plastov, s osobitnou pozornosťou pre mikroplasty a biologické a biologicky rozložiteľné plasty; textilného priemyslu; stavebníctva a budov a v neposlednom rade aj potravín.

Elektrické a elektronické zariadenia patria medzi najrýchlejšie rastúce toky odpadu v EÚ. Dvaja z troch Európanov uviedli, že by používali svoje digitálne zariadenia dlhší čas, ak to nebude mať výrazný vplyv na ich výkon. Výrobky uvedené na trh EÚ budú po novom navrhnuté tak, aby vydržali dlhšie, ľahšie sa opravovali a aktualizovali, recyklovali a bolo ich možné znovu použiť. Výrobné spoločnosti si ponechajú vlastníctvo a zodpovednosť za výrobok počas celého životného cyklu.

Na celom svete sa každú sekundu odosiela do spaľovne alebo na skládku jeden nákladný kamión plný textilného odpadu. Menej ako 1 % všetkých použitých textílií na svete sa recykluje do nových textilných produktov. EK chce podporiť nové podnikateľské modely v prospech triedenia, opätovného použitia a recyklácie textílií a umožniť spotrebiteľom vybrať si "udržateľný textil". Ekodizajn sa bude uplatňovať na širšiu škálu výrobkov a oblečenie by malo vydržať dlhšie.

Komisia upozornila, že v nasledujúcich 20 rokoch sa spotreba plastov zdvojnásobí. Do roku 2050 by plasty mohli tvoriť 20 % spotreby vyťaženej ropy, 15 % emisií skleníkových plynov a v oceáne by sa mohlo nachádzať viac plastov ako rýb. Akčný plán EK chce zrušiť plastové výrobky na jedno použitie a kdekoľvek to bude možné, nahradia sa trvanlivými výrobkami na viacnásobné použitie. Obmedziť sa majú zámerne pridávané mikroplasty a zvýši sa zachytávanie mikroplastov vo všetkých fázach životného cyklu produktov.

V roku 2017 dosiahol odpad z obalov v Európe rekordných 173 kg na obyvateľa. Komisia navrhne nové legislatívne iniciatívy týkajúce sa opätovného použitia, ktoré v potravinových službách nahradia jednorazové balenie, nádoby a príbory opakovane použiteľnými výrobkami a predstaví ciele na zníženie odpadu z obalov.

Komisia pripomenula, že každý občan EÚ ročne vyprodukuje takmer pol tony komunálneho odpadu. S cieľom zlepšiť túto situáciu exekutíva EÚ chce zaviesť opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu a jeho znižovanie, na zvyšovanie recyklovaného obsahu a minimalizáciu vývozu odpadov mimo hraníc EÚ. Komisia predstaví celoeurópsky model pre separovaný zber odpadkov a označovanie výrobkov.

(spravodajca TASR Jaromír Novak)