Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 2. október 2023Meniny má Levoslav
< sekcia

Až do dna...

Projekcia 30 minútového dokumentárneho filmu „AŽ DO DNA...“, autora projektu Jaroslava Malchárka a režisérky Jany Pirohovej Foto: Archív: ŠPD

Čo spojilo rapera KALIHO s atletickým šampiónom Jánom Volkom?

Bratislava 17. mája (OTS) - Mladé dievčatá v pití alkoholu v posledných rokoch dobiehajú chlapcov, pričom sa im plne vyrovnali, čo sa týka množstva vypitého alkoholu, ale aj frekvencie opíjania sa...
(MUDr. Ján Šuba, MPH., hlavný odborník na detskú psychiatriu MZ SR, 2018).
Projekcia 30 minútového dokumentárneho filmu „AŽ DO DNA...“, autora projektu Jaroslava Malchárka a režisérky Jany Pirohovej
Foto: Archív: ŠPD

Na otázku, prečo ľudia užívajú návykové látky, vrátane alkoholu, neexistuje uspokojivá odpoveď. Isté je však jedno, že následky ich užívania sú často veľmi smutné. Sú o to smutnejšie, ak sa týkajú našich detí. Aktuálne prieskumy potvrdzujú existenciu nadmerného pitia alkoholu u stále mladších tínedžerov, pričom výnimkou už nebývajú ani deti vo veku okolo 10 – 11 rokov. Novodobý fenomén pitia alkoholu s cieľom rýchlo a čo najviac sa opiť (binge-drinking) sa stále viac spája s neplnoletou dievčenskou populáciou. Jedným z dôvodov je ich snaha emancipovať sa...
Projekcia 30 minútového dokumentárneho filmu „AŽ DO DNA...“, autora projektu Jaroslava Malchárka a režisérky Jany Pirohovej
Foto: Archív: ŠPD

Dňa 16. mája 2019 sa v Banskej Štiavnici v kine Akademik uskutočnila pod záštitou primátorky mesta Nadeždy Babiakovej a s podporou mesta prvá pilotná regionálna prezentácia jedinečného výchovno-vzdelávacieho filmového projektu pre mládež vo veku 13 – 17 rokov: „ČO SME SI, TO SME SI, VYPIME SI? DIEVČATÁ...“. Hlavnou súčasťou podujatia bola projekcia 30 minútového dokumentárneho filmu „AŽ DO DNA...“, autora projektu Jaroslava Malchárka a režisérky Jany Pirohovej. Dokument a tým aj samotný projekt, uviedli minulý rok do života na slávnostnej premiére v Bratislave „krstní otcovia“ aj reprezentant SR v atletike a medailista z ME 2017 Ján Volko a raper KALI. Prezentácia bola podpornou metodicko-odbornou aktivitou práve prebiehajúcej celoslovenskej bezplatnej distribúcie projektu na troch DVD do škôl a poradní na území celého Slovenska. Emóciami nabitý dokument si doslova so zatajeným dychom pozrelo vyše stovky pozvaných hostí z radov odbornej verejnosti, ale aj tínedžerov zo základných a stredných škôl regiónu. Po zhliadnutí dokumentu mali tínedžeri možnosť na aktuálnu tému neformálne podebatovať s tvorcami filmu a odborníkmi na problematiku závislostí, verejného zdravia, ale aj prevencie kriminality. V samostatnom odbornom bloku podujatia si mali možnosť odborníci z Banskobystrického kraja zhodnotiť reálnu situáciu v oblasti pitia alkoholu deťmi a mládežou a vymeniť si skúsenosti s jej riešením. Zhodli sa na tom, že je najvyšší čas prelomiť spoločenskú apatiu a podceňovanie tejto situácie s dôrazom na rodičovskú populáciu. Vysokej odbornej úrovni podujatia prispeli odborníci z partnerských organizácií samotného projektu: Mgr. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH (Úrad verejného zdravotníctva SR), PaedDr. Ivica Moravčíková (CPPPaP Banská Štiavnica), Mgr. Silvia Škanderová (odbor prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra MV SR), MUDr. Peter Martanovič (oddelenie patologickej anatómie ÚDZS), Mgr. Iveta Gondášová (RÚVZ so sídlom vo Zvolene) a RNDr. Jaroslav Malchárek (autor projektu).
Foto: Archív: ŠPD

Pozitívne reakcie tínedžerov a odbornej verejnosti pri predpremiérových projekciách, ako aj na samotnej premiére sú neklamným signálom toho, že budú úspešne naplnené hlavné zámery tvorcov projektu a to iniciovať diskusiu k aktuálnej téme pravidelného pitia alkoholických nápojov stále mladšími tínedžermi a deťmi najmä na školách, ako tým efektívne posilniť nástroje prevencie v tejto oblasti. Projekt z dielne občianskeho združenia Športom proti drogám je svojim spracovaním a cieľovou skupinou neplnoletých dievčat prvým na Slovensku.
Foto: Archív: ŠPD

Film prostredníctvom skutočných príbehov dievčat, ale aj výpovedí renomovaných odborníkov poukazuje na príčiny a vážne následky takéhoto pitia najmä po zdravotnej a sociálnej stránke. Otvára veľmi dôležitú tému úlohy rodiny a spoločnosti, ako kľúčového faktora pri formovaní postojov dieťaťa a tému predaja alkoholu neplnoletým konzumentom. Silne emotívny dokument je spracovaný moderným, mladej generácii blízkym a atraktívnym spôsobom. Je najvyšší čas prelomiť spoločenskú apatiu a podceňovanie tejto situácie. Pomôcť tým aj rodičom uvedomiť si ich nezastupiteľné miesto pri formovaní hodnotového rebríčka a osobnosti ich detí. Projekt má potenciál byť efektívnou súčasťou tematických aktivít aj mimo školského prostredia, ako aj pri práci s rodičmi.