< sekcia

Konferenciou si pripomínajú 220. výročie narodenia Š.Moyzesa

Štefan Moyzes Foto: TASR/Wikipédia

Výsledkom podujatia bude aj zborník vedeckých prác, z ktorého laická, ale najmä odborná verejnosť získa odborný pohľad na jednu z najvýznamnejších osobností našich dejín.

Banská Bystrica 24. októbra (TASR) – V tomto roku si pripomíname 220. výročie narodenia osobnosti slovenských dejín, biskupa Štefana Moyzesa a pri tejto príležitosti sa v utorok v Stredoslovenskom múzeu (SSM) v Thurzovom dome v Banskej Bystrici koná medzinárodná vedecká konferencia venovaná jeho životu a dielu. Moyzes rozsahom a významom svojho pôsobenia ďaleko presiahol rolu cirkevného hodnostára a do histórie sa zapísal predovšetkým zásluhami pri presadzovaní národnostných záujmov Slovákov. TASR o tom informovala Gabriela Benčová, koordinátorka Thurzovho domu.

Významný dejateľ slovenského a chorvátskeho národného hnutia, pedagóg, poradca rakúskeho ministra vnútra, novinár, zakladateľ a prvý predseda Matice slovenskej a od roku 1850 až do svojej smrti aj banskobystrický biskup – tým všetkým počas svojho života bol Štefan Moyzes.

"Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že o Moyzesovi bolo už všetko povedané či napísané, nie je to tak. Pripomínať jeho odkaz i v dnešnej dobe, a to najmä medzi mladými ľuďmi, je výzva pre kultúrne inštitúcie a pamiatkové ustanovizne," hodnotí prínos vedeckej konferencie riaditeľ SSM Roman Hradecký.

Ako dodáva, výsledkom podujatia bude aj zborník vedeckých prác, z ktorého laická, ale najmä odborná verejnosť získa ľudský a odborný pohľad na jednu z najvýznamnejších osobností našich dejín.

Odborným garantom podujatia je popredný profesor z Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Dušan Škvarna.

Medzinárodná konferencia je výsledkom spolupráce SSM s banskobystrickým biskupstvom, katedrou histórie, Historickým ústavom SAV, Spolkom banskobystrických historikov pri Slovenskej historickej spoločnosti, mesta a Balassiho inštitútu v Bratislave.