Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 30. máj 2024Meniny má Ferdinand
< sekcia

Bratislava stanovila tohtoročné výkonnostné ukazovatele pre firmy

Na archívnej snímke pracovníci spoločnosti OLO odvážajú komunálny odpad, triedený papier, zo smetných nádob v uliciach Starého mesta v Bratislave 9. apríla 2020. Foto: TASR - Dano Veselský

V prípade OLO je jedným z cieľov na tento rok zvýšenie miery recyklácie odpadu na 37 percent.

Bratislava 12. januára (TASR) - Mesto Bratislava stanovilo výkonnostné ukazovatele na rok 2022 pre firmy Dopravný podnik Bratislava (DPB), Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS), Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) či Metro Bratislava. Ide o spoločnosti, kde je hlavné mesto jediný alebo väčšinový akcionár. Výkonnostné ukazovatele, takzvané KPI (key performance indicators), zobrali v decembri 2021 bratislavskí mestskí poslanci na vedomie.

Na plnenie týchto ukazovateľov sa viaže odmeňovanie všetkých členov predstavenstiev v uvedených podnikoch. V prípade Metro Bratislava má flexibilnú zložku odmeňovania iba predsedníčka predstavenstva. "Cieľom ukazovateľov je na základe dobrej praxe súkromného sektora nastaviť objektívne a transparentné odmeňovanie naviazané na reálne výsledky a výkon podniku," skonštatovalo hlavné mesto. Pre všetky podniky, okrem spoločnosti Metro, sú KPI rozdelené do troch kategórií, a to finančné ciele s váhou 40 percent, podnikové ciele s váhou 50 percent a osobné ciele s váhou desať percent.

V prípade OLO je jedným z cieľov na tento rok zvýšenie miery recyklácie odpadu na 37 percent. Taktiež medzi výzvy patria aktivity smerujúce k prechodu na cirkulárnu ekonomiku, zavedený zber olejov, vyzbieraných 40 ton vecí pre mestské bazáre. Spomína sa tiež modernizácia spaľovne odpadov, vybudovanie kompostárne či napojenie spaľovne na na Bratislavskú teplárenskú spoločnosť (1. fáza). Rovnako sa spomína aj projekt zavádzania zberu kuchynského biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

DPB by podľa ukazovateľov mal optimalizovať svoje náklady tak, aby obyvateľom poskytoval svoje služby efektívne a v súlade s finančným plánom spoločnosti. Dopravca by mal dodržať predpísanú kapacitu výpravy na úrovni 95 percent. Cieľom je tiež obslužnosť minimálne 99 percent. V prípade Metro Bratislava nastavilo mesto ukazovatele týkajúce sa rekonštrukcie Jantárovej cesty, projektov lávok cez Chorvátske rameno, osvetlenie pri Chorvátskom ramene. Taktiež rozšírenie Harmincovej. Rovnako aj rekonštrukcii chodníkov a cyklochodníkov, či pozemných stavieb ako polyfunkčný komplex Muchovo námestie, bytový súbor Terchovská, garážové domy.

Od vedenia BVS chce mesto, aby spoločnosť poskytovala kvalitné služby efektívne a v súlade s finančným plánom. Očakáva splnenie investičného plánu schváleného akcionármi, s maximálnou odchýlkou 15 percent. Medzi stanovené ciele patrí implementované komunikovanie odstávok vody cez mail či sms, úspešná adopcia služby samonahlasovania odpočtov vodomerov na portál BVS, zavedenie online objednávok na odvoz žumpových vôd.

Materiál s ukazovateľmi môže byť podľa mesta aktualizovaný na základe objektívnych zmien a vyvíjajúcich sa stratégií, ktoré môžu byť zohľadnené až počas nasledujúceho roka.