< sekcia

Mesto Bratislava vyhlásilo granty v oblasti športu a vzdelávania

Na archívnej snímke hovorca Bratislavy Peter Bubla. Foto: TASR - Pavol Zachar

Novinkou je zavedenie nového systému podávania žiadostí prostredníctvom Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste.

Bratislava 27. februára (TASR) – Mesto Bratislava pristúpilo v oblasti podpory športových a ďalších voľnočasových aktivít detí a mládeže od roku 2020 k viacerým zmenám. Zároveň pre oblasť športu a vzdelávania vyčlenilo pre tento rok vo svojom rozpočte 700.000 eur. TASR o tom informoval hovorca hlavného mesta Peter Bubla.

Novinkou je zavedenie nového systému podávania žiadostí prostredníctvom Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste. Grantový program je nástupcom nahrádzajúcim Grantový program pre voľný čas, šport a sociálne aktivity, Peňažný fond na podporu rozvoja telesnej kultúry a priamu podporu športových podujatí z rozpočtu mesta. Nový grantový program funguje v štruktúre štyroch podprogramov. Novinkou je aj zavedenie elektronického systému podávania žiadostí.

Pre grantový podprogram na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou je v rozpočte mesta pre rok 2020 vyčlenených 200.000 eur. Maximálna výška dotácie v rámci tohto podprogramu na jeden schválený projekt je 3320 eur. Ďalších 100.000 eur hlavné mesto vyčlenilo pre podporu športových a vzdelávacích aktivít realizovaných na celonárodnej, medzinárodnej a svetovej úrovni.

"O tento typ podpory je možné požiadať z Podprogramu 2 grantového programu pre podporu športových a vzdelávacích podujatí. V tomto prípade je minimálna výška dotácie na jeden schválený projekt 3320 eur. Maximálna výška dotácie na podujatie celonárodného významu zaradené do kategórie "national" je v sume 5000 eur. Maximálna výška dotácie na podujatie medzinárodného významu zaradené do kategórie "international" je v sume 10.000 eur," priblížil Bubla. V sume nad 10.000 eur je možné poskytnúť dotáciu pre projekty zaradené do kategórie "top".

Pre prvé dva podprogramy je v týchto dňoch aktuálna prvá výzva k podávaniu žiadostí. Záujemcovia o dotáciu sa môžu registrovať a podávať svoje žiadosti v lehote od 20. februára do 31. marca do 12.00 h na stránke bratislava.egrant.sk. Pre podprogram 1 a 2 bude hlavné mesto vyhlasovať ešte jednu výzvu, a to v druhom polroku 2020.

Podprogram 3 grantového programu je zameraný na podporu výkonnostného a vrcholového športu detí a mládeže. Pre rok 2020 je program bez výzvy. Prvá výzva bude zverejnená až pre rok 2021, a to v druhom polroku 2020. Podprogram 4 grantového programu je zameraný na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste. Pre tento podprogram bude pre rok 2020 vyhlásená jedna výzva, a to v najbližších dňoch, s uzávierkou podávania žiadostí k 31. marcu. "Vyčlenená suma v rozpočte pre rok 2020 pre Podprogram 4 predstavuje 400.000 eur. Ďalšia výzva bude zverejnená až pre rok 2021, a to v druhom polroku 2020," spresnil Bubla.

Bližšie informácie o jednotlivých podprogramoch grantového programu a o vyhlasovaných výzvach k podávaniu žiadostí o udelenie grantu získajú záujemcovia na webe hlavného mesta.