< sekcia

Zastúpenie SR pri EÚ hostilo konferenciu o ženách vo vede

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Hlavným cieľom podujatia bolo prediskutovať účasť žien vo vede a výskume a v hlavných výzvach, ktorým v súčasnosti čelia vedeckí pracovníci.

Brusel 21. novembra (TASR) - Na pôde Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri EÚ v Bruseli sa v utorok konala konferencia s názvom "Ženy vo vede - Ako zvýšiť účasť žien vo vede?", ktorú zorganizoval Slovenský kontaktný úrad pre výskum a vývoj (SLORD) v Bruseli.

Hlavným cieľom podujatia bolo prediskutovať účasť žien vo vede a výskume a v hlavných výzvach, ktorým v súčasnosti čelia vedeckí pracovníci. Úvodné slovo mal veľvyslanec SR pri EÚ Peter Javorčík.

Konferencia, ktorá združila vedcov, tvorcov politík a odborníkov, mala dve časti. Cieľom prvej bolo odprezentovať aktuálne štatistiky, iniciatívy a rôzne analytické pohľady v otázke rodovej rovnosti vo vede a výskume, s dôrazom na nízke zastúpenie žien na vedúcich pozíciách a v rámci niektorých vedeckých oblastí a študijných odborov. Odznelo, že aj napriek tomu, že ženy predstavujú polovicu obyvateľstva sveta, ich zastúpenie vo vede, výskume a inováciách zaostáva.

Druhá časť podujatia mala formu panelovej diskusie zameranej na hlavné problémy, prekážky a potrebné zmeny v prospech žien na všetkých úrovniach ich vedeckého pôsobenia.

Hosťami konferencie zo Slovenska boli docentka, prorektorka pre vedu a výskum na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a poradkyňa Európskej asociácie univerzít Dr. Alexandra Bitušíková, profesorka Vysokej školy technickej v Bratislave a Katolíckej univerzity v Leuvene Monika Rychtáriková a profesorka a prodekanka Slovenskej technologickej univerzity v Bratislave Viera Stopjaková.