< sekcia

EK zaslala SR sériu formálnych výziev za nerešpektovanie smerníc EÚ

Foto: TASR/AP

V oblasti finančnej stability, finančných služieb a únie kapitálových trhov EK vyzvala Luxembursko, Slovensko a Slovinsko, aby do národnej legislatívy správne zaviedli štvrtú smernicu EÚ.

Brusel 2. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v rámci štvrtkového balíka právnych rozhodnutí týkajúcich sa porušenia právnych predpisov EÚ, ktorého sa dopustili jednotlivé členské štáty, zaslala viacero formálnych výziev aj na adresu Slovenska.

V oblasti finančnej stability, finančných služieb a únie kapitálových trhov EK vyzvala Luxembursko, Slovensko a Slovinsko, aby do národnej legislatívy správne zaviedli štvrtú smernicu EÚ o boji proti praniu špinavých peňazí. Ide o niektoré základné aspekty právneho rámca boja proti praniu špinavých peňazí, v prípade Slovenska sa to týka ochrany informátorov, ktorí upozorňujú na podvodné finančné schémy.

V oblasti spravodlivosti EK zaslala formálne výzvy Cypru, Českej republike, Francúzsku, Grécku, Chorvátsku, Litve, Poľsku, Portugalsku, Slovensku a Taliansku z dôvodu, že ich vnútroštátne pravidlá zavedené počas koronakrízy porušujú právne predpisy smernice EÚ o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách. Komisia počas koronakrízy objasnila, že práva spotrebiteľov zostávajú v platnosti a vnútroštátne opatrenia ich nesmú znižovať. Uvedených desať krajín však uplatňuje osobitné vnútroštátne pravidlá, ktoré organizátorom balíkových cestovných služieb umožňujú vydávať poukážky namiesto preplatenia peňazí v hotovosti za zrušené cesty alebo odložiť úhradu hotovosti neskôr, ako je EK stanovené 14-dňové obdobie.

V oblasti životného prostredia EK vo štvrtok vyzvala Belgicko, Cyprus, Česko, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Maltu, Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko, aby zabezpečili, že ich vnútroštátne právne predpisy umožnia všetkým kategóriám fyzických a právnických osôb uvedeným v smernici EÚ o environmentálnej zodpovednosti požadovať od príslušného orgánu, aby prijal nápravné opatrenia v prípade poškodenia životného prostredia.

Smernica o environmentálnej zodpovednosti predpokladá, že environmentálnym škodám možno predísť alebo ich napraviť aj tým, že sa fyzickým a právnickým osobám poskytne právo požiadať, aby príslušný orgán rozhodol o nápravných (ale aj preventívnych) opatreniach, ktoré má prijať zodpovedný prevádzkovateľ. Smernica tiež zabezpečuje, aby finančné dôsledky nápravných opatrení znášal hospodársky subjekt, ktorý spôsobil škodu na životnom prostredí.

V oblasti hospodárskych a finančných záležitostí EK zaslala oficiálne výzvy Chorvátsku, Luxembursku, Malte, Slovensku a Slovinsku za nesprávne uplatňovanie pravidiel EÚ týkajúcich sa ochrany eura a iných mien proti falšovaniu. Komisia upozornila, že Malta a Slovensko netransponovali správne ustanovenia smernice týkajúce sa určenia jurisdikcie v určitých prípadoch. Taktiež do vnútroštátneho práva nezaviedli správne ustanovenia smernice týkajúce sa povinnosti vnútroštátnych orgánov počas trestného konania zasielať sfalšované eurobankovky a euromince na analýzu národnému analytickému centru. V uvedenej smernici sa ustanovuje, že prenos vzoriek by mal byť povinný najneskôr v čase konečného rozhodnutia vnútroštátneho súdu, aby bolo možné odhaliť ďalšie falošné bankovky a mince.

Bez uspokojivej odpovede zo strany dotknutých členských štátov v lehote do dvoch mesiacov sa eurokomisia môže rozhodnúť pre ďalší právny krok a zaslať odôvodnené stanovisko.

(spravodajca TASR Jaromír Novak)