< sekcia

Nový predseda regulačného úradu zriaďuje odborné komisie

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann

Úlohou poradných orgánov bude napomôcť úradu dosiahnuť v týchto ťažkých ekonomických časoch spravodlivé a primerané koncové ceny energií pre podnikateľov, ako aj pre tých najzraniteľnejších.

Bratislava 16. júla (TASR) – Nový predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Andrej Juris zriaďuje odborné komisie na pomoc podnikateľom a sociálne odkázaným. Informoval o tom hovorca regulačného úradu Radoslav Igaz.

„Slovenskí podnikatelia a domácnosti prežívajú pre nový koronavírus ťažké ekonomické časy a povinnosťou národného energetického regulátora je na to adekvátne reagovať," povedal Juris.

Ako jeden z prvých krokov po nástupe do funkcie sa preto rozhodol zriadiť odborné komisie, ktoré umožnia predstaviteľom priemyselných odberateľov, ako aj zástupcom zraniteľných odberateľov, reálne vyhodnotiť aktuálny dosah regulovaných cien elektriny, plynu, tepla či vody na priemysel a hospodárstvo SR, a tiež dopad regulovaných cien na domácnosti, predovšetkým na ľudí postihnutých energetickou chudobou.

„Ako som sľúbil, úrad bude pri tvorbe cien dôsledne počúvať odbornú verejnosť tak, aby sme na Slovensku nastavili skutočne férové ceny energií," zdôraznil predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Úrad už v tejto záležitosti oslovuje príslušné zväzy, stavovské organizácie a záujmové združenia. „Niet na čo čakať," zdôraznil Juris.

„Mojou ambíciou je aj takto spriehľadniť tvorbu cien energií na Slovensku. Úlohou poradných orgánov bude napomôcť úradu dosiahnuť v týchto ťažkých ekonomických časoch spravodlivé a primerané koncové ceny energií pre podnikateľov, ako aj pre tých najzraniteľnejších,"
dodal nový predseda regulačného úradu.