Quantcast
< sekcia

Envirorezort sa bude zaoberať zisteniami NKÚ v oblasti riešenia sucha

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

NKÚ vo štvrtok (30. 12.) konštatoval, že Slovensko v súčasnosti nemá vypracovanú stratégiu manažmentu sucha.

Bratislava 31. decembra (TASR) - Zistenia a odporúčania Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR berie Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR na vedomie a v ďalšom období sa nimi bude zaoberať. Pre TASR to uviedlo tlačové oddelenie MŽP v reakcii na konštatovanie NKÚ, že Slovensko nie je pripravené na riešenie sucha natoľko, aby dokázalo znížiť hrozby pre životné prostredie a spoločnosť.

"MŽP bude podporovať vytvorenie orgánu so silným mandátom vlády SR na koordináciu politiky manažmentu sucha v rámci SR v súlade s odporúčaním NKÚ v protokole," uistil tlačový odbor. Dodal, že aktuálna Stratégia adaptácie SR na zmenu klímy a Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy vytvárajú dostatočne účinný rámec pre určenie základných opatrení na riešenie sucha.

"MŽP okrem toho v roku 2021 pripravilo strategický dokument ´Koncepcia vodnej politiky SR na roky 2021 – 2030 s výhľadom do roku 2050´, ktorý sa zaoberá širokým spektrom vodohospodárskych problémov, a teda aj problematikou sucha a zmierňovaním jeho následkov," spresnilo ministerstvo.

Ďalším z krokov MŽP, ktoré bude podľa tlačového oddelenia riešiť problematiku sucha, je reforma národných parkov, schválená poslancami NR SR, ktorá vráti chráneným územiam ich vodozádržnú funkciu. Ministerstvo upozornilo, že v dôsledku klimatickej zmeny sa predovšetkým regióny severného Slovenska stávajú suchšími.

NKÚ vo štvrtok (30. 12.) konštatoval, že Slovensko v súčasnosti nemá vypracovanú stratégiu manažmentu sucha. Chýba tiež systém indikátorov na sledovanie situácie aj riešenie v podobe ucelenej stratégie. Problémom je aj to, že rezort životného prostredia množstvo dát, ktoré získal počas období sucha v krajine, nespracovával a nevyhodnocoval. Taktiež sa neidentifikovali oblasti s potenciálnym ohrozením výskytu sucha.

NKÚ tiež upozornil, že manažment sucha nie je koordinovaný orgánom so silným mandátom od vlády. Podľa NKÚ je preto dôležité posilniť kompetencie MŽP.