< sekcia

Kandidáti na šéfa ochrany prírody sa zhodli, že je podfinancovaná

Verejné vypočutie uchádzačov na pozíciu generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody SR sa uskutočnilo 30. júna 2020 v átriu Ministerstva životného prostredia SR v Bratislave. Foto: TASR – Martin Baumann

Na Štátnej ochrane prírody 14 rokov fungoval kandidát Michal Adamec a tvrdí, že organizácia potrebuje reštart.

Bratislava 30. júna (TASR) – Kandidáti na post šéfa Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR sa zhodujú na tom, že organizácia je podfinancovaná. Komisia Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR dnes vyberala v druhom kole výberového konania šéfa ŠOP SR. Svoje vízie riadenia štátnej organizácie kandidáti predstavili na verejnom vypočutí. Kandidátov na post riaditeľa bolo šesť, jeden neprišiel.

Na ŠOP 14 rokov fungoval kandidát Michal Adamec a tvrdí, že organizácia potrebuje reštart. Chce dosiahnuť, aby mala ŠOP silné postavenie v regiónoch, a malo by to smerovať k tomu, aby sa posilnili kompetencie riaditeľov národných parkov. Adamcovou ambíciou je aj zavedenie poradného orgánu ŠOP, ktorý by dával organizácii spätnú väzbu. Chce tiež, aby bola ŠOP vnímaná ako odborná organizácia, a mala by mať vedecko-výskumnú zložku. Správa pozemkov by mala spadať pod ŠOP. K financovaniu organizácie sú potrebné legislatívne zmeny, konštatuje Adamec.

Dokončenie zonácie národných parkov a programy starostlivosti medzi svoje ambície radí Michal Babnič. Taktiež by chcel, aby bolo 50 percent chránených území bezzásahových. Chcel by prehĺbiť aj spoluprácu s organizáciami, ktoré patria pod envirorezort, a tiež viac komunikovať s mimovládnymi organizáciami. Na zlepšenie finančnej situácie Babnič odporúčal, aby peniaze z udelenia pokút ostali v území, v ktorom sa vyzbierali.

„Momentálne peniaze z pokút putujú do envirofondu a nakoniec ich môže dostať nejaká tretia osoba," vysvetlil Babnič.

Za najdôležitejšie považuje vyštudovaný ochranár a kandidát Roman Pál zlepšenie komunikácie medzi ŠOP a MŽP. „Tam to viazne a je zdrojom rôznych zlyhaní," podotkol Pál.

Chce dať do súladu organizačný poriadok, pripraviť antibyrokratický balíček opatrení a zrušiť formálne plánovanie úloh. Rozmýšľal by aj nad reguláciou návštevnosti v národných parkoch na základe vstupného. Pál podľa svojich slov navrhne aj prijatie opatrení na samofinancovanie. Organizácii chce prinavrátiť rešpekt verejnosti.

Medzi základy koncepcie rozvoja organizácie patrí decentralizácia ŠOP, uviedol kandidát Dušan Šácha. Vnútri organizácie by sa mala na začiatok zmeniť atmosféra.

„Pokiaľ zaznie kritika, nesmie byť udupaná," povedal Šácha. Pripomína tiež budovanie partnerstiev a kapacít. Podľa Šáchu je potrebné posilniť aj výkon ochrany prírody. Ak by sa stal riaditeľom, jeho hlavným cieľom by bolo udržanie diverzity na úrovni druhov, ekosystémov a krajiny. Ambíciou Šáchu je aj elektronizácia ŠOP a efektivita pri rozdeľovaní financií.

Juraj Vysoký z občianskeho združenia Prales spomenul biokoridory, ktoré by nemali byť chránené, ale nebolo by ich možné zničiť alebo zastavať a slúžili by na prepojenie jednotlivých chránených oblastí a prechod zvierat. Orgány štátnej správy pre životné prostredie by sa podľa Vysokého mali preniesť spod okresných úradov ministerstva vnútra na špecializovanú štátnu správu, ktorá bude pod MŽP. Vysoký by chcel pripraviť koncepciu ochrany prírody do roku 2030. Plánuje prehodnotiť aj chránené územia, ich výmeru a stupne ochrany. ŠOP by podľa jeho slov nemala byť financovaná primárne z eurofondov, ale z financií štátu.

Výsledok výberového konania bude známy do desiatich dní, uviedla predsedníčka výberovej komisie a generálna tajomníčka služobného úradu MŽP Daša Turbová.