Quantcast
< sekcia

Morháč:Len pätina firiem v SR sa transformuje na potreby priemyslu 4.0

Viceprezident Zväzu automobilového priemyslu Martin Morháč. Foto: TABLET.TV

Robotizácia, príprava na priemysel 4.0, ale aj americké clá na oceľ a hliník. To sú témy, ktoré sú v súčasnosti dôležité pre náš automobilový priemysel.

Bratislava 8. júna (TABLET.TV) - Vyjadril sa k nim viceprezident Zväzu automobilového priemyslu Martin Morháč.

Len pätina slovenských podnikov už nastúpila cestu modernizácie súvisiacu s prerodom na priemysel 4.0. „Platforma Industry Forum robila vlani prieskum a približne 20% slovenských podnikov má stratégiu smerom k modernizácií. Na druhej strane viac ako 50% firiem sa vôbec nezapojilo do prípravy na priemysel 4.0, lebo majú málo vedomostí. Prevládajú často obavy a mýty spojené s implementáciou nových vecí. Vyjadrili sa, že im chýbajú informácie, aby mohli nastúpiť na túto cestu,“ konštatoval Morháč s tým, že prípravu na modernizáciu ovplyvňuje aj fakt, že priemysel na Slovensku je z dvoch tretín tvorený firmami, ktoré vlastní zahraničný kapitál. „Pri väčšine z nich o ich plánoch a programe rozhoduje centrála, ktorá je v zahraničí. Vieme aj o dvoch firmách z automobilového priemyslu, ktoré ich materské firmy poverili, aby vytvorili pilotné riešenia pre celé koncerny,“ zdôraznil Morháč.Preto je konkurencieschopnosť slovenského automobilového priemyslu stále postavená predovšetkým na cene pracovnej sily. „Tá v poslednom období prudko rastie a strácame konkurenčnú výhodu. Priemysel 4.0 je príležitosťou, aby sme mohli zvyšovať produktivitu práce a pridanú hodnotu a aj hľadať nové príležitosti konkurencieschopnosti. Je to navyše podmienka, aby náš automobilový priemysel ostal konkurencieschopný aj do budúcnosti,“ upozornil Morháč, podľa ktorého nahrádzanie živej pracovnej sily robotmi v súčasnosti na Slovensku nie je témou, pretože bojujeme skôr s nedostatkom pracovnej sily.

„Robotizácia však zatiaľ ani nikde inde neprináša problém s pracovnou silou. Viaceré štúdie odhadujú, že aj tak prinesie skôr nárast alebo zachovanie zamestnanosti. Najväčší nárast nových profesií bude v oblasti technických zamestnaní. Bude potrebné programovať robotov, dopyt bude o aj o odborníkov na ich údržbu, starostlivosť o ne. Technické profesie budú najviac žiadané,“ dodal Morháč.

Pozrite si reláciu EKONOMIKA Tu a teraz s moderátorom Richardom Kvasňovským.