< sekcia

Policajti by viac nemuseli nosiť na rovnošate menovky

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Nosenie menoviek dlhodobo kritizovali aj policajní odborári. Ich navrhované zrušenie preto vnímajú pozitívne.

Bratislava 26. augusta (TASR) – Policajti by viac nemuseli nosiť na služobnej rovnošate menovky, ktoré obsahujú meno, priezvisko, prípadne akademický titul. Na uniforme im má naďalej zostať ich identifikačné číslo. Ministerstvo vnútra SR to navrhuje v novele zákona o Policajnom zbore, ktorá je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

„Zrušením tejto povinnosti by sa dosiahlo rešpektovanie súkromného a rodinného života nielen policajtov, ale aj ich rodinných príslušníkov," argumentuje rezort v materiáli. Poukazuje na osočovanie, vyhrážanie sa policajtom či zaznamenávanie si osobných údajov policajtov pri výkone služobných zákrokov.

Policajti musia používať v službe menovku od roku 2003. „Zákonom upravenou povinnosťou policajta nosiť na služobnej rovnošate menovku s menom, priezviskom a akademickým titulom policajta je Slovenská republika ojedinelá v rámci okolitých štátov, ktoré sú členmi Európskej únie," uviedli predkladatelia.

Nosenie menoviek dlhodobo kritizovali aj policajní odborári. Ich navrhované zrušenie preto vnímajú pozitívne.