< sekcia

Na školách sa žiaci učia aj netradičné predmety

Na ilustračnej snímke je sokoliar s jastrabom v ruke. Foto: TASR/AP

Medzi takéto predmety patrí napríklad folkoristika, ekológia a sokoliarstvo.

Bratislava 1. septembra (TASR) – Okrem tradičných predmetov ako sú napríklad slovenský jazyk, matematika či cudzie jazyky sa na viacerých základných a stredných školách učia žiaci aj netypické predmety. Medzi ne možno zaradiť folkloristiku, životovedu, astronómiu, sokoliarstvo či ekomatematiku. TASR to potvrdil odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Komplexný zoznam netradičných predmetov rezort školstva nemá k dispozícii, pretože rozhodnutie o vytvorení nového predmetu je v kompetencii školy, respektíve samosprávy. Vo vzdelávaní sa postupuje nielen podľa štátneho vzdelávacieho programu, ale aj školského vzdelávacieho programu, ktorý si škola tvorí sama. "Jeho súčasťou sú disponibilné hodiny na posilnenie tých povinných predmetov, ktoré majú tú-ktorú školu profilovať, no druhou možnosťou je využitie týchto hodín na vypracovanie vlastného, prípadne už niekým iným vytvoreného voliteľného predmetu," uviedol odbor komunikácie rezortu školstva. Medzi takéto predmety patrí napríklad folkoristika, ekológia, astronómia, finančná matematika, ekonómia, právna výchova, spotrebiteľská výchova, životoveda či ekomatematika.

Základná škola v Štiavnických Baniach je unikátna tým, že v učebných osnovách má od roku 2009 ako povinný predmet sokoliarstvo. "Žiaci sa v tomto predmete nielen vzdelávajú, ale ich aj nepriamo motivujú k výberu povolania, neskôr študujú najmä na prírodovedeckej a veterinárnej fakulte," uviedol rezort školstva. Na Základnej škole v Klátovej Novej Vsi napríklad žiaci šiesteho ročníka navštevujú raz týždenne predmet astronómia. Na viacerých školách sa vyučuje i latinský jazyk.

Tieto hodiny môžu byť podľa ministerstva školstva využité rôznym spôsobom, ale vždy by mali byť premyslené tak, aby prispeli k zvýšeniu kvality vzdelania žiakov. "Tu sa očakáva autoevalvácia školy, aby si vyhodnotila úroveň žiakov a podľa toho pre nich 'ušila' program," dodalo ministerstvo školstva.