< sekcia

Poslanci rokujú o výročnej správe Slovenského pozemkového fondu

NR SR, archívna snímka. Foto: TASR - Marko Erd

Poslankyňa Zemanová sa zaujímala o súdne spory SPF. Podľa správy ich totiž vedie v súčasnosti 64, pri ktorých v prípade neúspechu bude zaviazaný k úhrne sumy vo výške 10.000 eur.

Bratislava 22. júna (TASR) - Slovenský pozemkový fond (SPF) v minulom roku úspešne zrealizoval viacero projektov. Taktiež sa zameral na posilnenie kontrol pri vydávaní pozemkov, ale aj v oblasti vyplácania finančných náhrad. Uviedla to šéfka SPF Adriana Šklíbová, ktorá prišla poslancom do parlamentu predstaviť Výročnú správu SPF za rok 2017. O hospodárení a činnosti fondu však referovala poloprázdnej rokovacej sále. Správa SPF je totiž predposledným bodom, ktorý zostal poslancom prerokovať. O prediskutovaných návrhoch budú hlasovať až v pondelok (25.6.) o 17.00 h.

"V závere minulého roka sme zaviedli do praxe projekt centrálnej podateľne, čím sme stransparentnili podávanie žiadostí na SPF. Ide o prvý krok k modernizácii fondu a jeho práce," uviedla Šklíbová na úvod 9. rokovacieho dňa 33. schôdze.

Fond sa podľa jej slov zameral aj na posilnenie kontrol pri vydávaní náhradných pozemkov, najmä so statusom významnej investície a v súvislosti s výstavbou cestnej siete. "Fond zaznal doručené návrhy na vydanie aj takých pozemkov, ktoré nemôžu byť predmetom reštitučnej náhrady," priblížila Šklíbová. Kontrolný proces bol sprísnený aj v oblasti finančných náhrad z depozitného účtu, kde bolo tiež odhalených niekoľko pokusov o neoprávnené vyplatenie finančnej náhrady.

Poslankyni Anne Zemanovej (SaS) chýbali v správe informácie o tom, ako sa fond vyrovnal s prieťahmi v reštitučných konaniach v lesníckej a poľnohospodárskej pôde, na ktoré upozorňovali aj ombudsmanky. "Nie je viditeľné dobre, aký postup nastal v oblasti reštitúcií, na ktoré verejné ochrankyne práv poukazovali," podotkla Zemanová.

Zaujímala sa tiež o súdne spory SPF. Podľa správy ich totiž vedie v súčasnosti 64, pri ktorých v prípade neúspechu bude SPF zaviazaný k úhrne sumy vo výške 10.000 eur a viac vrátane trov konania. "Keď si pozrieme len prvé tri súdne konania, ktoré sú od roku 2014, ktoré vedie Okresný súd Prešov, tak len keby ste tieto tri prehrali, tak SPF je zaviazaný k úhrade takmer 100 miliónov eur, čo teda už nie je viac ako 10.000 eur. Je to zjavný nepomer. Trošku sa mi zdá zvláštne, že týmto trom kauzám sa nevenujete," poznamenala Zemanová, podľa ktorej len títo traja žalobcovia majú zjavne neslovenské pozadie. "Bola by som rada, keby ste nás informovali, o čo v týchto súdnych procesoch ide," uviedla Zemanová. Podľa poslankyne by si výročná správa zaslúžila osobitnú pozornosť v tejto oblasti, aby SPF poslancov o týchto konaniach viac informoval, najmä o tom, v akom sú štádiu a kedy sa dá očakávať nejaké rozhodnutie.

"Štatistika, či ozaj všetka pôda je zazmluvnená, ktorú niekto využíva, tak tá informácia tam nie je," priblížila Zemanová. Chýbajú jej aj údaje o tom, koľko trvá priemerne vybavenie žiadosti o nájom pôdy. "Spochybňuje sa aj nárokovateľnosť žiadostí jednotlivých žiadateľov, ak o prenájom žiadajú dvaja," priblížila Zemanová, podľa ktorej by sa mal celý tento proces viac stransparentniť.

Podľa jej straníckeho kolegu Eugena Jurzycu by mali byť v správe spomenuté viac výsledky než procesy. "Odporúčam, aby sa do správy dávali viac výsledky než procesy. Nevidím, aký bol výsledok, čo sa dosiahlo pre občana. Fakty by mali byť viac v tabuľkách a grafoch s časovými radmi, aby sme vedeli posúdiť, ako sa napríklad vyvíja cena prenajatej pôdy," poznamenal Jurzyca.

Poslanec Martin Fecko (OĽaNO) sa okrem iného zaujímal o súdne spory SPF s cirkvami. Tiež by rád vedel, aký je priemerný plat zamestnancov fondu.

Správu SPF obhajoval poslanec Juraj Soboňa (SNS), podľa ktorého je správa dosť jasná. "Obsahuje všetko, čo by mala. Oceňujem aj, akou formou ju predostrela pani riaditeľka," dodal Soboňa.