< sekcia

Obchodná komora nesúhlasí s novelou o poplatkoch za znečisťovanie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Podľa komory návrh diskriminuje časť výrobcov tepla pred inými výrobcami, a tým zároveň aj tých obyvateľov, ktorí od nich teplo odoberajú.

Bratislava 25. mája (TASR) – Sekcia teplárenstva Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) nesúhlasí s navrhnutým znením novely zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Informovala o tom Bibiána Gunišová, tlačová tajomníčka SOPK.

Podľa komory návrh diskriminuje časť výrobcov tepla pred inými výrobcami, a tým zároveň aj tých obyvateľov, ktorí od nich teplo odoberajú.

"Chápeme potrebu motivovať prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania, aby svoje zariadenia modernizovali a znižovali tak produkciu emisií, a poplatky k motivačným nástrojom určite patria," povedal Vojtech Červenka, predseda sekcie teplárenstva SOPK.

"Nerozumieme však, prečo sa pritom diskriminuje časť prevádzkovateľov a ich odberateľov. Ak sa má dodržiavať princíp 'znečisťovateľ platí', tak nemôžu byť z povinnosti platiť poplatky vyňatí prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania. To priam nabáda k rozporcovaniu veľkých sústav na malé, ktoré platiť nebudú musieť. Tým sa zrejme produkcia emisií nezníži, skôr naopak. Práve pre veľké a stredné zdroje sú stanovené prísne emisné limity a produkcia emisií z nich je v porovnaní s malými zdrojmi nižšia. Po poslaneckom návrhu novely zákona o teple z minulého mesiaca to považujeme za ďalší útok na systémy CZT (centralizované zásobovanie teplom) s negatívnym dosahom na ich odberateľov tepla," dodal Červenka.

Navrhovaná novela na rozdiel od v súčasnosti platného zákona vynecháva podľa SOPK z poplatkovej povinnosti tzv. malé zdroje znečisťovania, kam patria zdroje s výkonom do 300 kilowattov (kW), čím ich zvýhodňuje pred prevádzkovateľmi stredných a veľkých zdrojov. SOPK považuje tento návrh za diskriminačný a dokonca za protiústavný a v tomto duchu podala v rámci medzirezortného pripomienkového konania svoje pripomienky.