< sekcia

Odpady z plastov treba pred vyhodením do triedeného zberu stlačiť

Ilustračné foto Foto: TASR - Štefan Puškáš

Do žltých kontajnerov patria plastové fľaše, tašky, fólie, obaly od kozmetiky a čistiacich prostriedkov, tégliky od jogurtov, ale aj plastový riad či kvetináče.

Bratislava 3. mája (TASR) - Dôležitým pravidlom pri triedení plastov, podobne ako pri papieri, je ich stláčanie pred vyhodením do kontajnera alebo vreca. "V priemernom kontajneri dokážeme stláčaním ušetriť aj viac ako 40 percent jeho obsahu, vďaka čomu sa dá veľmi účinne zabrániť jeho preplneniu a v dôsledku toho aj nesprávnemu vyhadzovaniu plastov do susediacich, najčastejšie zmesových kontajnerov," povedal pre TASR Marek Brinzík z organizácie zodpovednosti výrobcov Natur-Pack.

Priblížil, že odpadom z plastov prislúcha žltá farba a takmer všade sa aj triedia do kontajnerov, prípadne vriec, žltej farby, výnimočne sa využívajú aj kontajnery inej farby, ale prinajmenšom nálepky na kontajneroch musia obsahovať žltú farbu. "Plasty sa netriedia vždy samostatne, niekedy sa s nimi v žltých kontajneroch zbierajú aj kovové obaly, prípadne aj nápojové kartóny, tzv. tetrapaky," doplnil Brinzík.

Do žltých kontajnerov patria plastové fľaše, tašky, fólie, obaly od kozmetiky a čistiacich prostriedkov, tégliky od jogurtov, ale aj plastový riad či kvetináče.

Z vyzbieraných plastov sa recykláciou vyrábajú opäť pôvodné výrobky (napríklad rôzne obaly), ale aj textilné vlákna, viazacie pásky a ďalšie výrobky bežnej spotreby. "Niektoré druhy plastov sú ťažko recyklovateľné a dajú sa zhodnotiť iba energeticky. V roku 2030 by sa však v Európskej únii mali baliť výrobky už iba do recyklovateľných obalov. Verme, že tento náročný záväzok sa podarí splniť," uviedol Brinzík.

Pripomenul, že napriek tomu, že recyklovateľnosť plastov sa nedá zrovnávať ani so sklom, ani s kovmi, ich správne triedenie má zmysel. "Aby neskončili ani v prírode, ani v zmesových kontajneroch. A sú to veľmi často práve plasty, ktoré končia v našej prírode, kde sa rozkladajú po mnoho desiatok až stoviek rokov a rôznym spôsobom ohrozujú životné prostredie. Ak skončia v zmesovom kontajneri, je to takmer na celom území Slovenska ich jednosmerná vstupenka na skládku odpadov," zhrnul Brinzík.