< sekcia

Organizácie platformy Ambrela sa zmobilizovali, aby poskytli pomoc

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Jednou z aktivít je aj podpora služieb súvisiacich s karanténou obyvateľstva.

Bratislava 23. marca (TASR) – Veľká časť členských a pozorovateľských organizácií platformy Ambrela mobilizuje svoje kapacity a prostriedky, aby poskytla svoju expertízu, pomoc a podporu v snahe zabrániť šíreniu nového koronavírusu, ako aj zvládnuť sebaizoláciu, domáce vzdelávanie detí či prácu z domu. TASR o tom informovala Boba Markovič-Baluchová z Ambrely.

Jednou z aktivít je aj podpora služieb súvisiacich s karanténou obyvateľstva. Organizácia ADRA napríklad poskytuje logistickú podporu pre Kliniku infektológie v Univerzitnej nemocnici v Bratislave na Kramároch pri zabezpečení externého pracoviska na vyšetrovanie pacientov. "Zabezpečila kontajner, a to ordináciu pre prvý kontakt, evidenciu a selekciu potenciálnych pacientov a pacientiek, externú čakáreň, mobilné toalety, nádoby na toxický odpad a ďalšie potrebné technické zázemie," povedala Markovič-Baluchová.

Organizácia MAGNA zase poskytla takmer 1200 špeciálnych ochranných masiek pre personál oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. Slovenská katolícka charita (SKCH) realizuje roznos potravinových balíčkov pre ľudí v núdzi, požičiavanie zdravotníckych pomôcok či správu zariadení pre starších a sociálne slabších.

Ďalšou z aktivít je práca v teréne s vylúčenými komunitami. "Doteraz sme počúvali o najviac ohrozených skupinách obyvateľstva – senioroch a ľuďoch s poruchami imunity. Menej sa už hovorí o ohrození rodín, ktoré žijú na okraji spoločnosti," vysvetlila Markovič-Baluchová. Organizácia Človek v ohrození preto pracuje na tom, aby pomohla ľuďom vo vylúčených komunitách sa čo najlepšie pred novým koronavírusom chrániť a ďalej ho nešíriť. Okrem toho koordinuje pracovnú skupinu pre marginalizované rómske komunity a robí prieskum potrieb v týchto komunitách v spolupráci s organizáciou Zdravé komunity.

Medzi aktivity patrí aj mentálna hygiena či výchova v rodine. "Dobrovoľníci a dobrovoľníčky z farských charít spolu s tímom SKCH ručne pripravili stovky rúšok pre kolegov a kolegyne v teréne i v kanceláriách, seniorov, seniorky a ďalších klientov, klientky, využívajúcich služby Charity," uviedla Markovič-Baluchová. Títo dobrovoľníci v mnohých miestach SR organizujú donášku potravín a liekov pre seniorov. Prostredníctvom online médií sprístupňujú cvičenia pre starších ľudí alebo vzdelávacie kurzy pre ľudí v karanténe.

Poslednou z aktivít je osveta, online vzdelávanie a učenie doma. Školy sú zatvorené z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu nového koronavírusu. Organizácia CEEV Živica ponúka e-learning na témy zo Sokratovho inštitútu, kde sa deti naučia viac o globálnych súvislostiach, alternatívach v poľnohospodárstve či etike médií. Nadácia Pontis zase ponúka výber viacerých vzdelávacích služieb, ktoré umožňujú deťom vzdelávať sa ľahko a jednoducho doma. "Takisto ponúka školenia pre učiteľov, učiteľky a vyučujúcich, aby efektívne dokázali vzdelávať z domu online," uzavrela Markovič-Baluchová.