Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 23. apríl 2024Meniny má Vojtech
< sekcia

OZ Odyseus: Mladí ľudia závislí od drog potrebujú informácie a podporu

Foto: TASR

Podľa Európskej správy o drogách za rok 2019 minimálne deväť percent z celkového počtu úmrtí mladých ľudí do 25 rokov zomrelo v súvislosti s predávkovaním.

Bratislava 5. marca (TASR) - Bez informácií a faktov môžu mladí ľudia zomierať, tvrdia predstavitelia občianskeho združenia (OZ) Odyseus, ktoré realizuje projekt zameraný na podporu a sociálnu prácu s mladými ľuďmi do 30 rokov, ktorí trpia drogovou závislosťou.

Najmladší klient OZ Odyseus sa narodil v roku 2002. "Keďže OZ Odyseus pracuje anonymne a neoveruje si nadiktované údaje, je možné, že máme aj mladších ľudí, no nepriznajú sa," hovorí koordinátorka programu výmeny injekčných striekačiek Miriama Hrehová. V teréne podľa nej často absentujú iné služby pre mladých, ktorí užívajú drogy, majú psychické ťažkosti, problémy v rodine alebo v škole.

OZ Odyseus sa snaží o to, aby sa mladí ľudia pri rozhovore so sociálnou pracovníčkou cítili ako seberovní, aby sa cítili bezpečne a zdieľali rovnaké zážitky. Preto s nimi pracuje mladá pracovníčka z komunity, ktorá pomáha aj pri výdaji materiálu, zbere pohodených injekčných striekačiek a upratovaniach v bratislavskom Pentagone.

V roku 2020 vydalo združenie brožúrku o bezpečnejšej injekčnej aplikácii drog práve pre mladých ľudí, ktorí nemajú prístup k informáciám o tom, ako sa dajú znižovať riziká, súvisiace s injekčnou aplikáciou drog. OZ Odyseus uvádza, že ak sa človek aj napriek všetkým faktom o drogách rozhodne injekčne užiť pervitín alebo heroín, mal by byť informovaný napríklad o tom, že kombinácia týchto drog môže byť smrteľná, že opakované použitie ihiel môže spôsobiť trvalé poškodenie žíl a že zdieľaním svojho zdravotníckeho materiálu hrozí riziko prenosu infekcií, najmä hepatitídy typu B, C alebo HIV.

Podľa Európskej správy o drogách za rok 2019 minimálne deväť percent z celkového počtu úmrtí mladých ľudí do 25 rokov zomrelo v súvislosti s predávkovaním. Pre znižovanie počtu úmrtí treba podľa OZ Odyseus budovať nové terénne služby po Slovensku, ktoré budú aj pre mladých ľudí bezpečným miestom. Tiež dostupné programy liečby drogových závislostí, substitučnej liečby, zdravotnej a sociálnej pomoci, ktoré nebudú podmienené zdravotným poistením, a ktoré budú rozšírené aj v menších mestách po Slovensku. Cieľom by nemalo byť používanie represívnych prvkov pri liečbe a integrácii, ale dostupnosť služieb a budovanie motivácie k liečbe drogových závislostí.

Podľa riaditeľky OZ Odyseus Dominiky Jašekovej je mladých ľudí využívajúcich služby združenia menej ako užívateľov a užívateliek drog v strednom veku. Mladí ľudia od 18 do 35 rokov majú podľa nej väčšiu šancu skoncovať s užívaním drog ako starší užívatelia, ktorí majú po rokoch ich užívania aj iné pridružené problémy ako dlhy, bezdomovectvo či absenciu dokladov. "Ostáva preto výzvou nastaviť naše služby tak, aby mohli zacieliť aj túto skrytú komunitu vo väčšej miere, kým nie je neskoro," dodáva Jašeková.