< sekcia

Retail Innovations Conference: Redizajn nie je remodeling

Tibor Tabery, Median Store, Konateľ a organizátor konferencie Foto: RETAIL INNOVATIONS CONFERENCE/Marian Dekan

Praktické rady od ľudí z retailovej praxe naplnili očakávania náročného publika.

Bratislava 16. apríla (OTS) - Druhý ročník vypredaného festivalu Retail Innovations Conference 2018 dokázal posunúť latku kvality, obsahu a formy opäť ešte vyššie.
Foto: RETAIL INNOVATIONS CONFERENCE/Marian Dekan

Dnešný zákazník sa nezmenil od základov, ale zmenilo sa jeho vnímanie toho, čo považuje za nadštandard a tzv. zážitkové nakupovanie. Martijn Van Dirks, skúsený retail dizajnér z holandského Studiomfd tvrdí, že budúcnosť retailu je v dizajne. Hranice medzi konceptami sa vďaka inovatívnemu dizajnu vytrácajú, vznikajú nové funkcionality, napríklad Tiffany & Co. otvorilo prvú kaviareň Blue Box Café. Doba sa šialene zrýchľuje, niektorí retaileri menia dizajn každé 3 mesiace. Prevádzky niekedy ani nemusia byť perfektné z pohľadu manažmentu kategórií, ale musia byť „picture perfect“, teda lákajúce zákazníkov navštíviť ich, vyfotiť a zdieľať. A popritom nakúpiť.
Martijn Frank Dirks, Studio MFD, Zakladateľ; Viktor Petráš, Diebold Nixdorf; Patrícia Jakešová, U&Sluno, Business Konzultant; Peter Pohanka, CBRE, Head of Retail Agency, Martin Kadleček, MDI.SK, Výkonný riaditeľ a organizátor konferencie
Foto: RETAIL INNOVATIONS CONFERENCE/Marian Dekan

Kľúčový spíker festivalu, Ronny Max z USA, priekopníčka mladého odvetvia behaviorálnej analytiky, auditórium prekvapila množstvom nových pojmov a možností zvyšovania zisku, ktoré táto disciplína prináša. „Zhovárame sa tu o zmenách, ale zamyslite sa nad tým, čo sa nezmení ani o 10 rokov. Bude to správanie ľudí, návyky. Pochopte ich a nazerajte na retail ako e-commerce hráči, cez analytiku a konverzie. Pri každej zmene sa pýtajte Prečo? Viete presne ako sa tá-ktorá zmena premietne do tržieb?“ Práve dizajn v kombinácii s behaviorálnou analytikou budú určovať trendy retailu.
Ronny Max , Silicon Waves, Freelancer
Foto: RETAIL INNOVATIONS CONFERENCE/Marian Dekan

Živá diskusia sa rozprúdila na tému, kedy je vôbec vhodný čas na remodeling. Vyplynulo z nej jednak to, že každá optimalizácia je tímový šport a jednak to, čo vystihuje citát A. Lincolna: „Najlepším spôsobom ako predvídať budúcnosť, je vytvoriť si ju.“ Z úst viacerých spíkrov zaznelo, že redizajn nie je remodeling. Remodeling je náročnejší, širší pojem a zahŕňa aj procesné zmeny. Vymaľovať predajňu a vymeniť regály bez zmeny procesov je neefektívne.

Užitočná retailová inovácia
Mnohých retailerov naštartujú aj drobné inovácie. Zákazník aj zamestnanci (interní zákazníci) retailera však musia chápať ich zmysel a účel, napríklad to, že sa uľahčí práca alebo nakupovanie. Ako uviedla Patricia Jakešová, ktorá pôsobí dlhé roky v českom retailovom prostredí : „Napríklad seniori si chcú dokázať, že zvládajú moderné technológie a používajú samoobslužnú pokladňu častejšie ako mladí. Pýtajte sa a pozorujte. Zmeny realizujte kontinuálne.“ Rečníci najmä v poslednom bloku venovanému ľuďom apelovali na to, aby boli do zmien vrátane remodelingu zapojení aj zamestnanci. Niektorí retaileri založili celé tímy, ktoré sa venujú len inováciám a remodelingu.
Patrícia Jakešová, U&Sluno, Business Konzultant s témou prezentácie: ČTVRTÁ DIMENZE ZÁKAZNICKÉHO ROZHODOVÁNÍ
Foto: RETAIL INNOVATIONS CONFERENCE/Marian Dekan

Praktickú inováciu sme sa rozhodli oceniť. Nominantov navrhli a aj hlasovali účastníci festivalu. Ocenenie „Užitočná retailová inovácia“ a najvyšší počet hlasov získal elektronický dávkovač hygienických rukavíc, ktorý je umiestnený v Supermarkete TEMPO v OC Max Nitra,“ uviedol Tibor Tabery, zakladateľ konceptu, Retail Innovations Conference a dodal: „Tešíme sa na ďalšie inovácie a tretí ročník festivalu.“
Viac informácií na: www.retail-innovations.com