< sekcia

Komora exekútorov vníma pripravovanú amnestiu ako nesystémové riešenie

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

SKE upozorňuje, že exekučná amnestia je pokračovaním niekoľkoročného nezdravého trendu posilňovania práv dlžníka na úkor práv veriteľa.

Bratislava/Vyhne 12. februára (TASR) - Pripravovanú exekučnú amnestiu vníma Slovenská komora exekútorov (SKE) ako nesystémové opatrenie, ktorého prínos pre lepšiu vymožiteľnosť práva je nanajvýš sporný. Uvádza sa vo vyhlásení XXII. Konferencie exekútorov, ktorá sa v pondelok konala vo Vyhniach.

"Odpustenie dlhov voči štátu a verejným inštitúciám je nespravodlivé voči všetkým poctivým občanom, ktorí zodpovedne pristupujú k napĺňaniu svojich záväzkov," píše sa vo vyhlásení. Zároveň má byť povzbudením pre tých, ktorí pred hľadaním riešenia na splatenie svojich dlhov uprednostňujú špekulácie a nepoctivosť.

SKE upozorňuje, že exekučná amnestia je pokračovaním niekoľkoročného nezdravého trendu posilňovania práv dlžníka na úkor práv veriteľa. Má byť tiež ďalším vážnym zásahom do exekučnej legislatívy, ktorá pre svoju funkčnosť potrebuje oveľa väčšiu stabilitu.

Komora zároveň oceňuje prijatie novely Exekučného poriadku, ale taktiež snahu ministerstva spravodlivosti pristúpiť na základe poznatkov z exekučnej praxe v krátkej dobe k jeho novelizácii. Verí, že po takejto optimalizácii nebude dochádzať k neustálym legislatívnym zmenám. Komora je preto pripravená konštruktívne rokovať s rezortom spravodlivosti i ďalšími inštitúciami. Prispieť chce k vytvoreniu takej podoby exekučnej amnestie, ktorá bude mať čo najmenej negatívny dosah na vymožiteľnosť práva na Slovensku a bude naplnením všetkých verejných záväzkov voči vykonanej práci i vynaloženým nákladom zo strany súdnych exekútorov.

Komora okrem toho pozitívne vníma aj zavedenie jedného "exekučného" súdu pre celé Slovensko v rámci Okresného súdu v Banskej Bystrici.