< sekcia

Slovenská katolícka charita bojuje v kampani proti extrémizmu

Kampaň Láskou proti extrémizmu. Foto: Facebook Láskou proti extrémizmu

Podľa charity rasizmus, antisemitizmus, strach zo všetkého nového, túžba po okamžitých riešeniach a mnohé ďalšie charakteristiky nahrávajú rastúcej popularite extrémizmu.

Bratislava 25. októbra (TASR) – Slovenská katolícka charita (SKCH) spustila kampaň s názvom Láskou proti extrémizmu. Podľa charity rasizmus, antisemitizmus, strach zo všetkého nového, túžba po okamžitých riešeniach a mnohé ďalšie charakteristiky nahrávajú rastúcej popularite extrémizmu. Nie sú však riešením spoločenského napätia, ale jeho priamym zosilnením. TASR o tom informovala manažérka pre komunikáciu SKCH Sylvia Hamadejová.

Cieľovou skupinou sú mladí ľudia, preto sa kampaň šíri najmä prostredníctvom sociálnej siete Facebook. "Hlavným cieľom je motivovať mladých k solidarite. Spolu s pápežom Františkom tvrdíme, že jediným prípustným extrémizmom je extrémizmus lásky k blížnemu," vysvetlil generálny sekretár SKCH Erich Hulman.

"Tento rok je to už 90 rokov, čo sa v SKCH držíme hesla - "blízko pri človeku." Usilujeme sa pomáhať všetkým ľuďom v núdzi bez rozdielu rasy, vierovyznania či politickej orientácie. So znepokojením sledujeme nárast napätia, radikálnych riešení a nevôle k istým spoločenským skupinám, a to primárne zo strany mladých ľudí," doplnil Hulman. Za kľúčovú hodnotu považuje SKCH práve ľudskosť a záujem o človeka a jeho potreby.

SKCH je najväčšia charitatívna organizácia na Slovensku, ktorá poskytuje sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby približne 23.000 ľuďom v núdzi ročne bez ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie a politické zmýšľanie na Slovensku i vo svete.