Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 18. júl 2024Meniny má Kamila
< sekcia

Sociálni pracovníci kritizujú nový zákon o inšpekcii, chcú diskusiu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Sociálni pracovníci nie sú spokojní s tým, že na kontrolu nevznikne nezávislá inštitúcia, ale inšpekciu bude vykonávať oddelenie v organizačnej štruktúre ministerstva.

Bratislava 18. januára (TASR) - Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) nedávno predložil na pripomienkovanie nový zákon o inšpekcii v sociálnych veciach. Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (SKSPaASP) má voči legislatíve výhrady. Navrhuje posunúť zamýšľanú účinnosť zákona o rok, pretože návrh si podľa komory ešte vyžaduje diskusiu.

Komore napríklad prekáža, že v zákone nie sú zadefinované kvalifikačné predpoklady a požadovaná prax na výkon kompetencií inšpektora. Sociálni pracovníci tiež kritizujú, že predkladaným zákonom sa umožní "násilný" vstup do súkromia právnických, ale najmä fyzických osôb, umocnený vyhotovovaním obrazovo-zvukového záznamu. "Je neprípustné takýmto spôsobom narušovať základné práva občanov, najmä práva na súkromie. Zákon vo svojich ustanoveniach len minimálne rozlišuje právnickú a fyzickú osobu ako objekt kontroly," kritizuje komora.

Sociálni pracovníci nie sú spokojní ani s tým, že na kontrolu nevznikne nezávislá inštitúcia, ale inšpekciu bude vykonávať oddelenie v organizačnej štruktúre ministerstva. Komore tiež prekáža, že novo zadefinované štandardy kvality poskytovanej sociálnej služby nevychádzajú z odbornej verejnej diskusie ani aplikačných skúseností z hodnotenia podmienok kvality.

Práve k ďalšej diskusii komora vyzvala ministerstvo, apeluje na odloženie účinnosti zákona najmenej o rok, teda od 1. júla 2023. "Je žiaduce diskutovať s odbornou verejnosťou o jednotlivých paragrafových zneniach v zákone, pretože hrozí ďalší odliv odborných a obslužných pracovníkov, zníženie kvality poskytovaných sociálnych služieb a zníženie záujmu akreditovaných subjektov o vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately," zdôraznila komora.

Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona končí v stredu (19.1.). Rezort odôvodňuje návrh nového zákona najmä potrebou zjednotenia v súčasnosti roztriešteného mechanizmu inšpekcie v sociálnej oblasti. "Doterajší systém kontroly a dohľadu nad poskytovaním sociálnej pomoci je rozdelený medzi viacero štátnych inštitúcií, a tým sa stáva neprehľadný a v mnohých prípadoch aj neefektívny," skonštatoval Krajniak.