< sekcia

Rómsko-slovenská platforma sa bude angažovať v rómskych komunitách

Ilustračná snímka Foto: TASR/Oliver Ondráš

Záštitu nad platformou prevzali prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak a prešovský predseda samosprávneho kraja Milan Majerský.

Bratislava 30. januára (TASR) – Na východnom Slovensku vznikla neformálna rómsko-slovenská platforma ľudí angažujúcich sa v rómskych komunitách a v rôznych spoločenských oblastiach a profesiách. Záštitu nad ňou prevzali prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak a prešovský predseda samosprávneho kraja Milan Majerský. Informoval o tom koordinátor projektu Savore Róbert Neupauer.

Babjak poukázal na rozvíjajúcu sa misiu medzi Rómami v rámci gréckokatolíckej cirkvi. "Seriózna misijná práca pre Rómov musí ísť krok za krokom a ruka v ruke so zamestnávaním, výchovou detí a zlepšovaním hygienických podmienok," povedal Babjak. Predseda Prešovského samosprávneho kraja, kde Rómovia tvoria okolo 20 percent obyvateľov poznamenal, že zriadi kanceláriu pre rómsku problematiku. "Mnoho cudzincov prichádza pracovať na Slovensko a my nechceme dať príležitosť Rómom. Keď však budú mať prácu, budú vytvárať komunity, ktoré budú obohatením pre túto krajinu," zdôraznil s odkazom na projekt Cathing-up Regions zameraný na ekonomický rozvoj a vytváranie nových pracovných príležitostí v Prešovskom kraji. "Avšak práca, ktorá je podstatná a dôležitá, je vykonávaná v teréne, kde si Rómovia môžu uvedomiť, že sú prínosom pre spoločnosť," vyjadril sa Majerský na adresu tých, ktorí sa angažujú v rómskych komunitách. 

Riaditeľ Gréckokatolíckej rómskej misie Martin Mekel poznamenal, že vnímajú potrebu sieťovania Rómov a Slovákov angažovaných v rozličných spoločenských oblastiach pri práci v rómskych komunitách. Aj preto vymedzili päť oblastí, a to lokálna politika a podnikanie, sociálna práca, pastoračná práca, mládež a kultúra, vzdelávanie a školstvo. "V prípravnom tíme sme pripravili víziu, kam by sme chceli vidieť posun v týchto oblastiach v horizonte niekoľkých rokov," vysvetlil Mekel.

Savore sa bude v prvom polroku stretávať v malých skupinách podľa oblastí angažovanosti a v októbri sa uskutoční plenárne zasadnutie všetkých členov tejto neformálnej platformy.