< sekcia

Aj súkromné poisťovne sú elektronicky prepojené s úradmi v EÚ

Ilustračná snímka. Foto: TASR Michal Svítok

Aj Union ZP patrí medzi inštitúcie v štátoch EÚ, ktoré samostatne elektronicky komunikujú a vymieňajú si elektronické dokumenty vo všetkých najpočetnejších prípadoch v rámci svojej pôsobnosti.

Bratislava 23. októbra (TASR) – Súčasťou celoeurópskeho informačného systému sociálneho zabezpečenia EESSI, ktorý má zjednodušiť prístup poistencov k zdravotnej starostlivosti v zahraničí, sú od 7. októbra aj súkromné zdravotné poisťovne.

"So susedmi z Česka komunikujeme online už dva roky. Ročne si vymeníme 16.000 žiadostí týkajúcich sa poistných vzťahov našich poistencov. Od 7. októbra sme v online spojení so všetkými členskými štátmi Európskej únie (EÚ)," potvrdil TASR PR špecialista Dôvery zdravotnej poisťovne (ZP) Matej Štepianský. Niektoré inštitúcie v jednotlivých štátoch podľa neho zatiaľ nie sú pripojené so všetkými dôležitými procesmi a plná prevádzka sa očakáva do konca júna 2020. Krajiny ako Rakúsko, Maďarsko či Poľsko sú už tiež online.

Aj Union ZP od 7. októbra patrí medzi inštitúcie v štátoch EÚ, ktoré samostatne elektronicky komunikujú a vymieňajú si elektronické dokumenty vo všetkých najpočetnejších prípadoch v rámci svojej pôsobnosti. "Výhodou EESSI pre poistencov je najmä eliminácia byrokratického zaťaženia poistencov, skrátenie času na spracovanie, presnejšia a spoľahlivejšia výmena dát medzi jednotlivými inštitúciami," uviedol hovorca Union ZP Matej Neumann. Podľa Štepianskeho má EESSI priniesť aj rýchlejšiu refundáciu. Doteraz poisťovňa s inštitúciami v krajinách EÚ komunikovala listovou formou.

Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) začiatkom októbra informovala, že vstúpila do systému EESSI, ktorý slúži na elektronickú výmenu informácií o poistencoch pohybujúcich sa v členských štátov EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru. Výmena sa týka informácií, ktoré súvisia s nárokmi poistencov na prístup k zdravotnej starostlivosti, ale aj ich povinnosťami k inštitúciám v jednotlivých štátoch.