< sekcia Nitriansky kraj

Arborétum Mlyňany sa zapojí do Týždňa vedy a techniky

Na snímke vidíte rozárium, ktoré je súčasťou arboréta Mlyňany. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Žiaci druhého stupňa základných škôl, študenti stredných škôl a gymnázií sa budú môcť v stredu 6. novembra zoznámiť s výskumnými úlohami, ktorými sa zaoberajú vedci z oddelenia dendrobiológie.

Vieska nad Žitavou 1. novembra (TASR) - Arborétum Mlyňany v okrese Zlaté Moravce sa aj v tomto roku zapojí do Týždňa vedy a techniky. Pracovníci detašovaného pracoviska Ústavu ekológie lesa SAV Zvolen pripravili špeciálny program pre žiakov základných a stredných škôl. Žiaci prvého stupňa základných škôl budú mať 5. novembra možnosť absolvovať botanickú olympiádu Malí botanici, informovalo vedenie arboréta.

Žiaci druhého stupňa základných škôl, študenti stredných škôl a gymnázií sa budú môcť v stredu 6. novembra zoznámiť s výskumnými úlohami, ktorými sa zaoberajú vedci z oddelenia dendrobiológie. Nahliadnu poza chrbát pracovníkov oddelenia genofondu a špeciálnych zbierok a spoznajú, ako správne nakladať s okrasnými krami, spoznajú najnebezpečnejšie druhy inváznych rastlín Slovenska a spôsoby ich účinnej eliminácie. Súčasťou programu je aj interaktívna prednáška Jeseň v Arboréte Mlyňany a exkurzia po náučných chodníkoch vždyzelenej záhrady pod vedením odborných sprievodcov.

Arborétum Mlyňany sa rozkladá na ploche 67 hektárov. V súčasnosti je rozdelené na Ambrózyho semper vireo (vždyzelený) park, plochy východoázijskej, severoamerickej, kórejskej dendroflóry a plochu autochtónnej dendroflóry Slovenska. Súčasťou arboréta je rozárium. Arborétum je od roku 1951 zaradené medzi chránené areály IV. stupňa. Od roku 1963 je najstaršia plocha - Ambrózyho park spolu s kaštieľom národnou kultúrnou pamiatkou.