< sekcia Nitriansky kraj

GAUDEAMUS SLOVAKIA NITRA 2019

Foto: MP-Soft, a.s.

EURÓPSKY VEĽTRH POMATURITNÉHO A CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA.

Nitra 14. októbra (OTS) - VII. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Slovakia Nitra 2019 prebehne v novom termíne, v dňoch 5. a 6. 11. 2019 na výstavisku Agrokomplex Nitra v pavilóne M5. Veľtrh bude pre verejnosť otvorený každý deň od 9 do 15 hodiny.

Veľtrh Gaudeamus v Nitre sa uskutoční pod záštitou:
Ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR,
JUDr. Mgr. Martiny Lubyovej, Ph.D. • Veľvyslanca Českej republiky na Slovensku,
Genpor. Mgr. Bc. Tomáše Tuhého, Ph.D. MBA
Predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja,
doc. Ing. Milana Belicu, Ph.D.
Rektora Univerzity Konštantína Filozofa,
prof. RNDr. Libora Vozára, CSc.
Rektorky Slovenskej poľnohospodárskej univerzity,
Doc. Ing. Klaudie Halászovej, Ph.D.

Veľtrh návštevníkom ponúkne rekordných 287 zastúpených univerzít, vysokých škôl, fakúlt a iných vzdelávacích inštitúcií. Študenti si budú môcť vybrať z viac ako 5 500 študijných programov. Na veľtrhu budú zastúpené aj univerzity a vysoké školy zo zahraničia, predovšetkým z Českej republiky, Veľkej Británie, Dánska, Holandska, Kanady, Fínska a Nemecka. Študentom sa predstaví celkovo 81 vzdelávacích inštitúcií zo zahraničia.

Veľtrh poskytne stredoškolským študentom komplexné informácie, poradenstvo a maximálnu podporu pri ich kľúčovom životnom rozhodnutí, ktorým voľba štúdia po maturite bez pochýb je.

Vďaka centrálnej polohe a dobrej dostupnosti zo všetkých slovenských krajov je návšteva veľtrhu v Nitre ľahká pre študentov z celého Slovenska.
Foto: MP-Soft, a.s.

Súbežne s veľtrhom Gaudeamus Slovakia prebehne na výstavisku Agrokomplex výstava stredných odborných škôl s názvom Mladý tvorca. Návštevníci veľtrhu Gaudeamus môžu bez obmedzenia navštíviť aj túto výstavu.

Veľtrh je výnimočný predovšetkým širokou ponukou sprievodných programov, informačných zdrojov a poradenstva, ktoré môžu študenti pri voľbe vysokej školy využiť. Všetky sprievodné programy návštevníci veľtrhu nájdu priamo v pavilóne M5 a sú pre nich úplne zadarmo.

Najvýznamnejším sprievodným programom sú prednášky vystavujúcich škôl, ktoré budú prebiehať každý deň v prednáškovej sále v pavilóne M5. Témou prednášok sú podmienky prijímacieho konania a štúdia v školskom roku 2019/2020 aj informácie zo zákulisia štúdia priamo od študentov a absolventov vysokých škôl.

Nerozhodným študentom pomôže Testovacie centrum a Poradenský servis. Každý študent si môže urobiť elektronický test "Na čo sa hodíš?" a zistiť na ktoré odbory má najlepšie predpoklady. V Poradenskom servise je pripravený tím poradcov, ktorý študentom na základe výsledkov testu pomôže vybrať vhodnú školu.
Foto: MP-Soft, a.s.

Študenti môžu tiež využiť Centrum kariérneho poradenstva. Pre študentov sú pripravené workshopy aj možnosť konzultácie priamo s kariérnymi poradcami, ktorí študentom pomôžu pri voľbe ich budúcej kariéry na základe ich predpokladov. Túto informáciu môžu študenti zohľadniť už pri voľbe vysokej školy.

Pre študentov zaujímajúcich sa o štúdium v zahraničí je pripravené Poradenské centrum pre vysokoškolské štúdium vo Veľkej Británii. Poradenské centrum študentom pomôže s celým procesom od výberu vhodnej školy, cez splnenie podmienok prijímacieho konania až po organizáciu cesty a ubytovanie.

Pre odborných návštevníkov je v tomto roku pripravený nový sprievodný program s názvom "Pedagogické centrum". V pedagogickom centre bude oba dni veľtrhu prebiehať program prednášok, seminárov a konzultácií zameraných špeciálne na výchovných poradcov a pedagógov stredných škôl.

V pedagogickom centre bude pre odborných návštevníkov pripravený súhrnný informačný set o vystavujúcich školách, špeciálny informačný systém pre pedagógov a výchovných poradcov. Systém aktuálne obsahuje viac ako 650 vzdelávacích inštitúcií a 10 000 študijných programov.

Pedagógovia a výchovní poradcovia môžu k návšteve veľtrhu využiť voľné vstupenky. Voľnú vstupenku dostane každý pedagóg po registrácii na www.gaudeamus-sk.sk.
Foto: MP-Soft, a.s.

Registráciu odporúčame tiež všetkým študentom. Každý študent zaregistrovaný na www.gaudeamus-sk.sk má nárok na zľavu na vstupné. Registrovaní študenti dostanú Sprievodcu budúceho vysokoškoláka so slovníkom vysokoškolských pojmov.

Tlačová konferencia pre novinárov prebehne 5. 11. 2019, bezprostredne po slávnostnom otvorení veľtrhu, ktoré začína o 9 hodine v pavilóne M5.