< sekcia Nitriansky kraj

Hurbanovská hvezdáreň posilní spoluprácu s maďarskou hvezdárňou v Tate

Slovenská ústredná hvezdáreň (SÚH) v Hurbanove, archívna snímka. Foto: EASYFOTO TASR - Ladislav Vallach

V rámci projektu sa budú organizovať spoločné odborné programy a odborné astronomické pozorovania v obidvoch lokalitách.

Hurbanovo 7. apríla (TASR) - Slovenská ústredná hvezdáreň (SÚH) v Hurbanove začala v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko s realizáciou projektu Hviezdy nás spájajú – astronómia bez hraníc. Hlavným cieľom projektu je posilniť a zlepšovať dlhodobú spoluprácu medzi SÚH a Hvezdárňou a múzeom Károlya Posztóckyho v maďarskej Tate, dvoma najdôležitejšími observatóriami v pohraničnej oblasti v Komárňansko-ostrihomskej župe a Nitrianskom samosprávnom kraji, informoval Ivan Dorotovič, vedúci pracovník vedecko-výskumného a pozorovateľského oddelenia SÚH. Realizácia projektu sa začala 1. januára 2021 a bude trvať do 31. decembra 2022.

Projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), štátneho rozpočtu SR i Maďarska a z vlastných zdrojov partnerov projektu. Celkový rozpočet predstavuje 391.020 eur, z toho príspevok z EFRR tvorí 332.367 eur. SÚH získala na projekt príspevok z EFRR vo výške 59.466 eur, sumu 10.494 eur dostane hurbanovská hvezdáreň zo štátneho rozpočtu SR.

V rámci projektu sa budú organizovať spoločné odborné programy a odborné astronomické pozorovania v obidvoch lokalitách. V trojjazyčnej verzii bude publikovaná spoločná brožúra s informáciami o histórii a súčasnosti obidvoch observatórií. S cieľom priblížiť astronómiu širokej verejnosti sa uskutočnia propagačné akcie vrátane odborných konferencií a festivalov, vedomostných i výtvarných súťaží, exkurzií a ďalších podujatí.

Na obohatenie zbierkových predmetov budú vzájomne vyrobené repliky historických prístrojov, originálne verzie ktorých sa nachádzajú v Múzeu Mikuláša Thegeho Konkolyho v Hurbanove a Múzeu Károlya Posztóckyho v Tate. „Interaktívnosť obidvoch múzeí umocní doplnenie QR kódov do popisných štítkov vystavených exponátov, čo umožní prístup k detailnejším informáciám o vystavených predmetoch,“ skonštatoval Dorotovič.

Prínosom spolupráce pri realizácii tohto projektu bude pre SÚH najmä doplnenie databázy astronomických pozorovaní Slnka a meteorov v prípade nepriaznivého počasia v Hurbanove, zvýšenie povedomia o histórii a súčasnosti hvezdárne a zvýšenie interaktívnosti múzejnej expozície.