< sekcia Nitriansky kraj

Komunitné centrum začalo slúžiť obyvateľom Ladislavovho dvora

ILustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Projekt výstavby komunitného centra bol zrealizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Levice 4. októbra (TASR) – Mesto Levice odovzdalo do užívania komunitné centrum v mestskej časti Ladislavov dvor. Jeho výstavba bola súčasťou projektu zameraného na zlepšenie životných podmienok marginalizovanej rómskej komunity. Centrum je už zaregistrované medzi poskytovateľmi sociálnych služieb na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja. TASR o tom informoval mestský úrad.

Projekt výstavby komunitného centra bol zrealizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Schválená suma nenávratného finančného príspevku predstavuje 216.340 eur, z realizovaného verejného obstarávania vzišla cena diela 176.993 eur. „Hlavnou aktivitou projektu bolo vybudovanie priestorov pre komunitné centrum, ktoré by prostredníctvom svojich činností pomáhalo v oblasti sociálnych služieb a nachádzalo riešenia pre jednotlivcov a rodiny odkázané na pomoc v hmotnej núdzi, ktoré z rôznych dôvodov nemajú možnosti na svoju vlastnú pomoc, sebarealizáciu, sociálnu mobilitu, či získania sociálnych zručností,“ uviedla Adriana Macáková z levického mestského úradu.

V rámci projektu bol objekt vybavený zariadením, ktoré je nevyhnutné na poskytovanie sociálnej a komunitnej práce zameranej na aktivizáciu jednotlivcov, ako aj celej komunity, pri riešení ich problémov. Od realizácie projektu mesto očakáva integráciu rómskych obyvateľov do sociálneho, ekonomického a kultúrneho života.