< sekcia Nitriansky kraj

Poškodená križovatka v Leviciach je opäť prejazdná

Ilustračná snímka. Foto: TASR Jaroslav Novák

K poškodeniu cesty došlo 2. júna.

Levice 22. júla (TASR) – Križovatka ulíc Saratovská a Ku Bratke v Leviciach je po ukončení opravy cesty od stredy opäť prejazdná. Cesta bola uzatvorená od začiatku júna tohto roka. Uzáveru spôsobila havária vodovodného potrubia a následná nevyhnutná oprava komunikácie, informovala Adriana Macáková z levického mestského úradu.

K poškodeniu vodovodného potrubia, a z dôvodu masívneho úniku vody aj k zaplaveniu a podmytiu cesty, došlo 2. júna pri pretláčaní káblov optickej siete pod miestnou komunikáciou. Pracovníci Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti miesto zabezpečili a poruchu odstránili, polícia začala vyšetrovanie vo veci verejného ohrozenia.

Mestský úrad objednal meranie stavu podložia laserom snímanou technológiou. Meraniami neboli zistené žiadne anomálie, ktoré by indikovali kaverny (dutiny) pod vozovkou spôsobené haváriou potrubia. Prítomnosť vlhkosti bola preukázaná len vo vrchných vrstvách konštrukcie vozovky a v bezprostrednej blízkosti havárie. Na základe merania únosnosti bola zistená nedostatočná únosnosť konštrukčných vrstiev vozovky v priestore križovatky, ktorá má priamy súvis so zistenou zvýšenou vlhkosťou.

Na základe uvedených výsledkov spoločnosť, ktorá merania uskutočnila, odporučila kompletnú výmenu konštrukcie vozovky v priestore križovatky a vzhľadom na zistené porušenie stien betónovej vodárenskej šachty aj jej výmenu za novú.