< sekcia Nitriansky kraj

Výstavba prvého úseku levickej cyklotrasy pokračuje podľa plánov

Ilustračná foto. Foto: TASR – František Iván

Projektová dokumentácia rieši budovanie cyklotrasy v Leviciach od priemyselného parku až po nákupné centrá na druhom konci mesta.

Levice 19. mája (TASR) – Výstavba prvého úseku cyklotrasy na Pereckej ulici v Leviciach pokračuje podľa projektovej dokumentácie a v zmysle podmienok vydaného stavebného povolenia. Stavebné práce sa začali v polovici marca, celkové náklady na vybudovanie stavby predstavujú 82 033 eur, informovala Dana Bieliková z levického mestského úradu.

Projektová dokumentácia rieši budovanie cyklotrasy v Leviciach od priemyselného parku až po nákupné centrá na druhom konci mesta. Radnica plánuje cyklotrasu budovať etapovite podľa možností daných rozpočtom mesta. V prípade, že sa vyhlásia výzvy na realizáciu budovania cyklotrás, bude sa samospráva uchádzať aj o prostriedky z týchto zdrojov.

Prvý úsek cyklotrasy povedie po pozemkoch vo vlastníctve mesta. Cyklistická cestička začína na križovatke ulíc Mochovská a Perecká, koniec úseku je na križovatke ulíc Perecká a Ku Bratke. Cestička vedie v niektorých miestach po existujúcich chodníkoch ako zmiešaná pre cyklistov a chodcov, prípadne samostatná, v niektorom úseku zhotoviteľ vybuduje novú cestičku.

Celková dĺžka cyklotrasy je v prvom úseku 697,22 metra. V rámci výstavby bude potrebné vyrúbať štyri stromy, ktoré sa nachádzajú priamo v trase cyklocesty. „Za odstránené stromy sa zrealizuje náhradná výsadba deviatich nových stromov,“ potvrdila Bieliková.