< sekcia Nitriansky kraj

Mesto Šaľa pripravilo projekty na zmiernenie klimatickej zmeny

Ilustračná snímka. Foto: TASR František Iván

V rámci projektu sa samospráva zamerala na zníženie emisií oxidu uhličitého zachovaním zelenej plochy v lesoparku zamedzením odlesňovania v intraviláne mesta.

Šaľa 4. júla (TASR) – Mesto Šaľa sa pripravuje na klimatickú zmenu. Samospráva vypracovala projekt zameraný na znižovanie emisií oxidu uhličitého a prispôsobenie sa zmene klímy, ktorého nosnými časťami budú investície do lesoparku a zateplenia objektov telocvične a družiny na Základnej škole Ľ. Štúra v Šali. Projekt Šaľa na ceste k zmierňovaniu klimatických zmien bude realizovaný v rámci programu SK-Klíma a financovaný z nórskych fondov a štátneho rozpočtu SR, informoval primátor Jozef Belický.

Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 900.980 eur, pričom mesto Šaľa sa na financovaní bude podieľať piatimi percentami. Mestu boli schválené finančné prostriedky z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 vo výške 858.814 eur. Cieľom projektu je zabezpečiť udržateľnú kvalitu života obyvateľov mesta, ako aj vytvoriť dlhodobé podmienky pre kvalitné životné prostredie v meste v reakcii na nepriaznivé dosahy zmeny klímy.

V rámci projektu sa samospráva zamerala na zníženie emisií oxidu uhličitého zachovaním zelenej plochy v lesoparku zamedzením odlesňovania v intraviláne mesta. „Les, ktorý sa nachádza medzi dvoma hrádzami, sa riadi pravidlami zákona o lesoch. Znamená to, že každý strom v lesoparku by sa vyrúbal po dosiahnutí určitého veku pre jeho ďalšie využitie dreva, či už v drevárskom alebo inom odvetví," informovala Gabriela Braníková z referátu životného prostredia.

Vďaka projektu nedôjde k odlesneniu, lesopark sa zachová. Rubná doba rastúcich drevín sa predĺži na ich fyzický vek a obnovná doba bude nepretržitá. „Prínosom bude aj to, že zostane nepretržite zachovaný fotosyntetizujúci porast s funkciou kontinuálneho pohlcovania oxidu uhličitého. Výsledkom bude aj zatraktívnenie lokality a rozšírenie rekreačno-zábavných možností pre obyvateľov,“ skonštatovala Braníková.

Zníženie energetickej náročnosti objektov základnej školy bude realizované zateplením obvodových zvislých nosných konštrukcií a plochej strechy objektov telocvične, jedálne a družiny. Tieto objekty boli postavené v roku 1963, odvtedy prešli určitými stavebnými úpravami, obvodové steny či strecha však zostali pôvodné. Navrhované zateplenie objektov má za úlohu docieliť zníženie spotrieb energií a naplnenie požiadaviek súčasných tepelnotechnických predpisov. „Znížením energetickej náročnosti na objekte telocvične a jedálne znížime emisie oxidu uhličitého o 52,24 tony ročne,“ zhodnotil Belický.