< sekcia Nitriansky kraj

Mesto Zlaté Moravce chce zrekonštruovať z peňazí EÚ dva bytové domy

Ilustračná snímka. Foto: Oliver Ondráš

Domy s celkovo 36 bytovými jednotkami sú vo vlastníctve mesta, obývajú ich najmä obyvatelia patriaci k marginalizovanej rómskej komunite.

Zlaté Moravce 30. júna (TASR) - Mesto Zlaté Moravce chce zrekonštruovať dva bytové domy na Ulici 1. mája. Domy s celkovo 36 bytovými jednotkami sú vo vlastníctve mesta, obývajú ich najmä obyvatelia patriaci k marginalizovanej rómskej komunite. Na opravu domov chce radnica získať finančnú dotáciu z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z Operačného programu Ľudské zdroje vo výške viac ako dva milióny eur. O návrhu na podanie žiadosti rozhodli mestskí poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Primátor Zlatých Moraviec Dušan Husár si uvedomuje, že niektorí Zlatomoravčania vnímajú opravu bytoviek negatívne. „Berú to tak, že chceme opravovať Rómom byty. Treba si ale uvedomiť, že ide o náš mestský majetok, ktorý postupne chátra. Máme jedinečnú príležitosť opraviť ho z peňazí Európskej únie. Pokiaľ by sme to nevyužili, skôr či neskôr by sme boli nútení tie bytovky opraviť z našich vlastných peňazí, čo by bolo finančne veľmi náročné,“ skonštatoval.

Celkové oprávnené výdavky projektu sú 2,5 milióna eur. Ak bude mesto so svojou žiadosťou úspešné, môže získať nenávratný finančný príspevok v objeme 2,375 milióna eur. Rozdiel 125.000 eur by doplatila samospráva zo svojho rozpočtu v rámci povinného spolufinancovania. Rekonštrukcia bude spočívať v realizácii opatrení na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností konštrukcií, ako sú obnova obvodového plášťa, oprava a výmena strešného plášťa vrátane strešnej krytiny, oprava a výmena výplňových otvorových konštrukcií.

Podmienkou pre získanie dotácie je, aby minimálne 30 percent nájomníkov pochádzalo z marginalizovanej rómskej komunity. Radnica očakáva, že po oprave bude mať možnosť definitívne sa vysporiadať s nájomníkmi – neplatičmi. „Ak sa oprava zrealizuje, mesto plánuje po jej vykonaní zaviesť nové a prísne pravidlá pre nájomcov, ktoré majú zabezpečiť vylúčenie neprispôsobivých osôb z týchto bytoviek,“ potvrdil primátor.

Neplatiči budú vysťahovaní, zavedú sa nové zmluvy o nájme do notárskej zápisnice, čím sa chce mesto vyhnúť zdĺhavému súdnemu konaniu v prípadoch vysťahovania nájomníkov. Podlžnosti nájomníkov voči mestu budú zakázané, nájomník, ktorý podpíše zmluvu o nájme, bude musieť preukázať pracovný pomer. Čas nájmu sa skráti na jeden rok a zavedie sa zákaz ďalšieho prenájmu zo strany nájomníkov. Vznikne funkcia asistenta bývania, ktorý bude pravidelne navštevovať a kontrolovať nájomníkov, či nedochádza z ich strany k poškodzovaniu bytov. Ak sa zistí, že niekto svoj byt poškodzuje, domovník dá návrh na vysťahovanie takýchto osôb z bytu preč do iného – nerekonštruovaného bytu. Rovnako bude kontrolovať počet členov domácnosti, ktorý sa musí zhodovať so zoznamom mesta.