< sekcia Nitriansky kraj

Veľtrh v Nitre ponúka prehliadku strojárskej produkcie na Slovensku

V utorok 20. mája 2014 sa na štyri dni otvorili brány nitrianskeho výstaviska Agrokomplex. Na snímke stánok firmy Blum. FOTO TASR/Henrich Mišovič

V rámci veľtrhu sa uskutoční aj ocenenie prihlásených exponátov do súťaže o ceny Medzinárodného strojárskeho veľtrhu.

Nitra 20. mája (TASR) – Najvýznamnejšiu prehliadku strojárskej produkcie na Slovensku predstavuje 21. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu, ktorý sa dnes začal na výstavisku Agrokomplexu v Nitre. Na výstavnej ploche vyše 23.000 štvorcových metrov sa prezentuje zhruba 400 vystavovateľov z viacerých európskych i zámorských krajín.

"Verím, že veľtrh vytvorí priestor nielen na komunikáciu medzi výrobcami a výskumnými inštitúciami, ale aj poskytne impulz na implementáciu najnovších poznatkov vedy a techniky do praxe. Treba podchytiť inovačný rozvoj, ktorý v súčasnom období nadobúda na dôležitosti. Budúcnosť priemyslu na Slovensku vidím predovšetkým v rozvoji podnikov cestou ich inovačných aktivít," povedal minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský.

Strojársky veľtrh je koncipovaný ako všeobecný strojársky veľtrh. V rámci všeobecnej platformy je však rozčlenený do 23 základných komoditných skupín, z ktorých niektoré sú označené ako tematická výstava veľtrhu. V tomto roku je súčasťou veľtrhu šesť tematických výstav. Patrí k nim 20. ročník medzinárodnej výstavy zvárania a technológií pre zváranie Eurowelding, 20. ročník medzinárodnej výstavy zlievania, hutníctva a metalurgie CAST-EX, 18. ročník medzinárodnej výstavy plastov pre strojárstvo Chemplast, 14. ročník medzinárodnej výstavy elektrotechniky, merania a automatizácie EMA, 2. ročník prezentácie výskumných a vývojových pracovísk vysokých škôl a univerzít technického zamerania a konfrontácie ich výstupov s praxou Techfórum a 2. ročník medzinárodnej kontraktačnej výstavy výrobcov elektrických prvkov a zariadení Electron. Všetky tematické výstavy sú neoddeliteľnou súčasťou veľtrhu a svojím rozsahom patria medzi najväčšie špecializované výstavy na Slovensku.Jednou z každoročných aktivít rezortu hospodárstva v podpore inovácií je oceňovanie inovatívnych spoločností Cenou ministra hospodárstva Slovenskej republiky. Súčasťou tohtoročného strojárskeho veľtrhu je 7. ročník vyhodnotenia súťaže Inovatívny čin roka, ktorej zámerom je podporiť úspešné riešenia, ktoré pomáhajú postupne dvíhať úroveň slovenskej ekonomiky. "V doterajšej histórii súťaže sa prezentovalo už vyše 200 prihlásených súťažných návrhov. Teší ma, že úroveň prihlásených riešení podľa vyjadrenia hodnotiacej komisie postupne vzrastá. Pribudli prihlášky plné originálnych nápadov, nabité špičkovými technológiami, ktoré môžeme smelo zaradiť na úroveň high-tech," konštatoval Malatinský.

V rámci veľtrhu sa uskutoční aj ocenenie prihlásených exponátov do súťaže o ceny Medzinárodného strojárskeho veľtrhu. Hodnotenie výrobkov vykoná ako každoročne hodnotiteľská komisia zložená z odborníkov z oblasti strojárskeho priemyslu. Zväz strojárskeho priemyslu SR vyhodnotí počas veľtrhu najlepšie strojárske výrobky za rok 2013 vyrobené na Slovensku. O titul sa môžu uchádzať v Slovenskej republike registrované výrobné organizácie so svojím sériovo vyrábaným výrobkom, ktorého krajinou pôvodu je Slovenská republika.