< sekcia Nitriansky kraj

Nitra pripravuje rekonštrukciu ZŠ Cabajská

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar

Mesto by sa malo na financovaní podieľať sumou 36 067 eur, čo je päť percent z celkových oprávnených výdavkov na projekt, a dofinancovaním vzniknutých neoprávnených výdavkov projektu.

Nitra 13. októbra (TASR) – Nitra pripravuje rekonštrukciu Základnej školy na Cabajskej ulici v Nitre. Cieľom rekonštrukcie je zníženie energetickej náročnosti objektov školy, zníženie nákladov na vykurovanie a osvetlenie, ktoré by sa malo dosiahnuť zateplením fasády a strešnej konštrukcie, informovala samospráva.

Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu investície budú schvaľovať mestskí poslanci na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva.

Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásila Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia. Celková výška výdavkov na rekonštrukciu Základnej školy Cabajská v Nitre je vyčíslená 721.337 eur. Mesto by sa malo na financovaní podieľať sumou 36 067 eur, čo je päť percent z celkových oprávnených výdavkov na projekt, a dofinancovaním vzniknutých neoprávnených výdavkov projektu.