< sekcia Nitriansky kraj

Na SPU v Nitre sa začali historicky prvé online štátnice

Na archívnej snímke budova Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič

Univerzita podľa prorektora pre vzdelávanie Milana Šimku realizovala dotazníkový prieskum, prostredníctvom ktorého zisťovala, či študent má možnosť absolvovať štátnice z domáceho prostredia.

Nitra 16. júna (TASR) - Na štyroch fakultách Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre sa začali štátne skúšky inžinierskeho štúdia. Pre všetky študijné programy sa štátnice konajú prvýkrát v histórii univerzity online. Štátnice absolvuje v priebehu tohto týždňa celkovo 921 študentov, z nich 836 online a 85 prezenčne, informovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová. Na ďalších dvoch fakultách SPU v Nitre začnú online štátne skúšky inžinierskeho štúdia budúci týždeň.

Univerzita podľa prorektora pre vzdelávanie Milana Šimku realizovala dotazníkový prieskum, prostredníctvom ktorého zisťovala, či študent má možnosť absolvovať štátnice z domáceho prostredia. "Viac ako 85 percent študentov sa vyjadrilo, že chce absolvovať štátne skúšky online. Aj napriek tomu, že pre mnohých pedagógov, ako aj študentov, ide o novú skúsenosť, uvítala to väčšina z nich. Administrátori, ktorí zodpovedajú za technickú podporu, celý minulý týždeň testovali spojenie so študentmi, pomáhali im nahrávať prezentácie záverečných prác,“ povedal prorektor.

Na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov absolvuje v priebehu tohto týždňa štátnice 207 študentov, z nich 164 online a 43 prezenčne. Na Fakulte biotechnológie a potravinárstva bude štátnice absolvovať 134 študentov, z nich 127 online a sedem prezenčne. "Veľkou výhodou online formy oproti fyzickým štátniciam je, že členovia komisie si už týždeň vopred mohli pozrieť diplomové práce, posudky, protokoly o kontrole originality práce, lepšie sa zorientovať a pripraviť si otázky na študentov," povedala prodekanka pre vzdelávanie Alica Bobková.

Na Fakulte ekonomiky a manažmentu bude absolvovať štátnice 340 študentov, z nich 325 online a 15 prezenčne. Na Technickej fakulte (TF) absolvuje štátnice 240 študentov, z nich 220 online a 20 prezenčne. „Mali sme veľkú výhodu, že pred mesiacom sme uskutočnili študentskú vedeckú konferenciu systémom online. To bola pre nás generálka, ako sa pripraviť na štátnice," povedal dekan Roman Gálik. Novinkou na TF je aj to, že z dôvodu súčasnej situácie tento rok za predsedov komisií prizvali odborníkov z praxe, ktorí pôsobia v Nitre a blízkom okolí. Väčšinou ide o úspešných absolventov fakulty, ktorých za predsedov komisie schválila Vedecká rada TF.