< sekcia Nitriansky kraj

Nitra pripravuje Kreatívne centrum za 18 miliónov eur

Nitriansky hrad. Foto: MP spol

Celkové náklady na projekt by mali dosiahnuť sumu 18 miliónov eur. Mesto sa na nákladoch bude podieľať päťpercentným spolufinancovaním v hodnote 939.360 eur.

Nitra 22. októbra (TASR) – Nitrianski mestskí poslanci v utorok na svojom mimoriadnom rokovaní schválili podanie žiadosti o dotáciu na projekt Kreatívneho centra. To chce mesto zriadiť v budove bývalého Kina Palace a v ďalších štyroch budovách v areáli niekdajších kasární pod Zoborom.

Celkové náklady na projekt by mali dosiahnuť sumu 18 miliónov eur. Mesto sa na nákladoch bude podieľať päťpercentným spolufinancovaním v hodnote 939.360 eur. Do celkových oprávnených výdavkov budú zahrnuté náklady na stavebné práce, nákup technológií, nákup vnútorného vybavenia i mzdové a paušálne výdavky.

Cieľom projektu je vybudovanie Kreatívneho centra, ktoré bude poskytovať svoje služby verejnosti, ale aj organizáciám a firmám. Jeho súčasťou budú napríklad inkubátory pre podnikateľov v kreatívnom priemysle, rôzne podporné programy, ktoré budú pomáhať pri budovaní firiem i organizovaní rôznych podujatí. „Do vybudovaných priestorov budú z prostriedkov projektu nakúpené a nainštalované moderné zariadenia a technológie na zvyšovanie zručností a kompetencií účastníkov vzdelávacích programov a na ich lepšie uplatnenie sa na trhu práce v oblasti kreatívneho priemyslu. V týchto budovách budú ďalej prevádzkované priestory pre manažérske a výkonné kapacity Kreatívneho centra i priestory určené na komerčné využitie, z ktorých bude chod centra čiastočne financovaný,“ informovala o tom radnica.

Projekt počíta napríklad so zriadením rôznych programov, ktoré budú pomáhať firmám, organizáciám i jednotlivcom pri marketingu a profesionalizácii rôznych druhov umenia. Bude zameraný aj na podporu remesiel a dizajnu. Jeho súčasťou budú aj Inovačný ateliér či inkubačné programy pre začínajúcich podnikateľov. Kreatívne centrum ponúkne inovačným firmám a vývojárom aj vybavenie na tvorbu rôznych prototypov či prenájom techniky. Jeho súčasťou budú aj hudobné skúšobne, ateliéry, galéria, knižnica, variabilná multisála i priestory na workshopy a tvorivé dielne.

V prípade, že mesto bude so svojím projektom úspešné, mali by sa prvé stavebné práce začať v júni 2020. Prvé služby a programy má Kreatívne centrum poskytovať od januára 2023.