< sekcia Nitriansky kraj

Nitra plánuje rekonštruovať detské ihriská

Mesto chce, aby boli bezpečnejšie.

Nitra 5. septembra (TASR) – Nitrianska radnica plánuje v budúcnosti zrekonštruovať detské ihriská tak, aby boli bezpečnejšie. Na existujúcich i nových ihriskách sa budú postupne budovať dopadové plochy, ktoré majú zabrániť vážnejším zraneniam detí pri prípadných pádoch.

"Momentálne mesto nemá finančnú silu, aby sme vedeli vymeniť za nové všetky ihriská v meste, pretože ich je veľmi veľa. Ale chceme aspoň na jestvujúce doplniť dopadové plochy, aby sa stali bezpečnými. Dnes máme vypracovaný materiál a v ňom sa uvádza, ktoré ihriská sa majú o tieto dopadové plochy obohatiť. Myslím, že potrebné financie na ich budovanie by mali byť nevyhnutné pri zakladaní rozpočtu na rok 2015," uviedol nitriansky viceprimátor Štefan Štefek.

Podľa údajov z mestského úradu je v súčasnosti v Nitre 266 ihrísk, ktoré slúžia pre viac ako 10.000 detí. Budovanie dopadových plôch chce radnica realizovať na etapy. "Postupne, podľa využívania detského ihriska, jeho veľkosti a podľa zloženia jednotlivých hracích prvkov, ktoré vyžadujú riešiť dopadové plochy. Z celkového počtu navrhujeme dopadové plochy riešiť pod jednotlivé hracie prvky na 30 ihriskách, ktoré sú centrálne a najviac využívané," uviedol Bohumil Vincúr z odboru komunálnych činností a životného prostredia na mestskom úrade.

Podľa Štefeka bude nutné postupne vybudovať dopadové plochy na ihriskách v každej mestskej časti. "Predpokladám, že zastupiteľstvo bude mať vôľu schváliť potrebné finančné prostriedky, pretože to nie je to nejaká závratná čiastka. Súčet je myslím 26.000 eur, takže to nie je suma, ktorá by ohrozovala chod mesta a myslím, že pre bezpečnosť detí treba urobiť všetko, čo sa dá," dodal Štefek.